Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

I kursen Multimediasystem 100p så får du lära dig grunderna i olika system för att kommunicera över Internet, strömma media från en egen server till olika klienter, använda webkameror och IP-telefoni för videokonferenser. Kunna koppla ihop olika enheter som t.ex. projektorer, platta TV-apparater, multikanal förstärkare, Blu-ray-spelare och annat. Lära dig hur olika kablar och kontakter ser ut och används. Du behöver tillgång till en dator, webkamera och en mobil enhet som t.ex. en smartphone (Windows phone, Android eller iPhone) eller en platta (Android eller iPad).

Kursen ger kunskaper i både teknik och lämpligt socialt uppträdande när man möter kund. Kursen behandlar service och reparation på mobiltelefoner, datorsystem och andra elektroniska apparater. I kursen ges övning i att tolka elektronikscheman och servicemanualer på svenska och på engelska.

Kursen ger kunskaper i både teknik och lämpligt socialt uppträdande när man möter kund.  Utrustning för servicearbete samt inställning och enklare felsökning av apparater ingår i kursen liksom kostnadsförslag och faktureringsrutiner berörs.

I kursen får du lära dig mer om kommunikationsnät för dataöverföring, t.ex. kabel-tv-nät. Tekniska begrepp som dämpning, brus, bandbredd, modulation och nättopologier behandlas men även lagar och bestämmelser om säkerhet och ansvar genom överlämningspunkter berörs i kursen.

Kursen Cad 3 är en fortsättning på Cad 2. I kursen Cad 3 behandlas rörliga montage och en introduktion till hållfasthetsanalys ges med hjälp av CAD-programmet Inventor. Dessutom diskuteras strategier för effektiv produktutveckling.

Kursen Cad 2 är en fortsättning på Cad 1. De praktiska övningarna i CAD-programmet Inventor i kursen Cad 2 består till stor del av att konstruera ritningar. Även så kallade rörliga montage introduceras.

CAD står för Computer Aided Design och betyder att man använder ett datorprogram för att skapa tekniska ritningar som kan användas inom konstruktion, arkitektur, datorspel och film. I kursen Cad 1 får du bekanta dig med CAD-programmet Inventor. De praktiska övningarna består av att rita enkla modeller som sätts ihop till mer komplicerade.

I den här kursen arbetar vi med fördjupade kunskaper inom två- och tredimensionell bild där du får lära dig en del traditionella så som nya tekniker. Vi kommer bland annat att arbeta med teckning och perspektiv men även tekniker så som cinemagraph, 3D teckning och måleri. I kursen kommer du behöva en del material för det praktiska arbetet och även programvaran Adobe Photoshop. Mer information ges vid kursstart.

I den här kursen behandlar vi bilden som språk och hur den kommunicerar och förstås, hur den med olika medier och sammanhang skapar olika budskap. Vi arbetar med att analysera bilder ur olika perspektiv samt att vi arbetar med att titta på bildens olika beståndsdelar och hur det påverkar helheten.

 

I denna kurs som är en fortsättningskurs på Fotografisk bild 1 så kommer du att få fördjupa dina kunskaper inom fotografi. Du kommer att få lära dig hur ljus, komposition och olika tekniker kan förändra budskapet i dina bilder. Du kommer även att få lära dig mer kring programmet Adobe Photoshop Lightroom och hur det kan användas för att förstärka budskapet i dina bilder. Du behöver tillgång till en digital systemkamera samt Adobe Photoshop Lightroom. 

I denna kurs kommer du att lära dig grunderna inom fotografi. Vi kommer att gå igenom de grundläggande funktionerna med en digital systemkamera och även grunderna inom digital bildbehandling. I kursen kommer du att få arbeta med olika uppgifter där du bland annat kommer att få arbeta praktiskt med kameran. Du behöver tillgång till en digital systemkamera samt Adobe Photoshop Lightroom.

 

I kursen kommer du att få arbeta med olika traditionella tekniker och även nya digitala tekniker inom tredimensionella framställningar. Du kommer att arbeta med skulpturala uppgifter med metalltråd, lera, papper och digital vektorgrafik. I kursen läser vi även om designhistoria och hur olika epoker har sett ut. Du kommer även avslutningsvis att få arbeta med ett eget projekt inom vald teknik. I kursen kommer du att behöva programvaran Adobe Illustrator samt en del material för det praktiska arbetet.

Är du intresserad av att skapa och formge? Här får du lära dig att arbeta med olika traditionella tekniker och även nya digitala tekniker inom två- och tredimensionell framställning av bilder. Du kommer att få arbeta med exempelvis teckning, färglära, skulptur, visuell kommunikation och även fotografi. Under kursen arbetar du även med ett större projektarbete. I kursen kommer du behöva en del material för det praktiska arbetet och även programvaran Adobe Photoshop. Mer information ges vid kursstart.

Samhället och konsten påverkar varandra! I den här kursen får du lära dig hur, och vilka förutsättningar som konstnärer har i dagens samhälle. Kan en konstnär göra ”vad som helst” – eller finns det gränser för vad konsten kan och bör göra? Är yttrande- och tryckfriheten gränslös, eller finns det begränsningar i vad och hur en konstnär kan agera? Hur är det egentligen med graffitti? Är det en konstform som påverkar samhället, eller är det bara klotter?

Utbildningen ger dig den senaste tekniken på området från de ledande företagen. De viktigaste uppgifterna för en nätverkstekniker är att göra spridning av information möjlig, men också att bevara företagets data på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att bygga upp goda säkerhetsrutiner och genomföra uppgraderingar regelbundet. I de flesta nätverk är uppkopplingen till internet oerhört viktig, eftersom mycket information hämtas från webb- och e-postservrar.

Denna utbildning främjar din kreativa, estetiska och tekniska förmåga.

Grafisk kommunikation är en utbildning som syftar till att ge dig en djup förståelse och en bred kunskap om visuellt budskap och hur det framställs för olika syften och sammanhang.

Kursen omfattar kunskaper hela vägen från manus och originalbild till den färdiga trycksaken – från idé till färdig produkt. Förutom kunskap om programvara och trycktekniker, lär du dig hur du bör utforma ditt budskap för att nå olika målgrupper. Utbildningen ger dig även en god grund att stå på om du önskar fortsätta inom området grafisk formgivning för tryck eller webb.

Programvara: Adobe Illustrator, Adobe Illustrator, Adobe Indesign Material: Medlemskap på videotjänsten Moderskeppet krävs, mer info vid kursstart

Vill du lära dig mer om kommunikation, ordbehandling, kalkylering och presentationsprogram? Då är det kursen Information och kommunikation 1 du ska läsa. Kursen ger grundläggande kunskaper i skapande och hantering av digitala affärsmässiga dokument. Detta förbereder dig för yrkeslivet där digital kommunikation i form av Word-dokument, Excel-kalkyler eller kanske en presentation i PowerPoint är vanligt förekommande. Denna kurs kommer verkligen lära dig grunderna och du kommer vara väl förberedd inför kommande kurser där den tekniska kompetensen i Microsoft Office-programmens kärntrio är avgörande.

Kursen baseras på PC som dator och du behöver ha en dator som det går att installera Office 365 på under kursens gång. Kursen innehåller handledande läsanvisningar anpassade för dem 200 undervisningstimmar du har i kursen.

Inom kursen tittar vi närmare på följande moment:

○ Kommunikationsteori
○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation
○ Effektiv informationssökning, göra bra urval av information och kommunicera väl
○ Lagar om upphovsrätten, GDPR, arbetsrätten
○ Etik och moral
○ Microsoft Word, Excel och Powerpoint – Affärsmässiga kunskaper
○ Bildredigering
○ Skapa manus till presentation i olika former
○ Presentera muntligt och spela in rösten till PowerPointen
○ Sociala medier
○ Källkritik

Är du intresserad av att lära dig mer om grafiska trycksaker och hur dessa kan anpassas bäst efter sammanhanget? I denna kurs arbetar vi med att fördjupa oss inom olika produktioner och hur vi kan förstärka kvalitén med hjälp av att analysera olika steg av arbetsprocessen.

Är du intresserad av att fortsätta fördjupa dina kunskaper i kalkylering, grundläggande webbutveckling, sociala medier, databashantering och kommunikation? Då är Information och kommunikation 2 någonting för dig. I kursen Information och kommunikation 2 får du även lära dig om ordbehandling och grafisk layout.

Programvara: Kursen baseras på PC som dator och programpaketet i Microsoft Office 365 är ett krav då du behöver kunna installera Access. Detta behöver du en PC-dator till då Access inte går att installera på en Mac lika smidigt. Du kommer även att arbeta i Microsoft Publisher, Word och Excel, samt någon webbbaserad applikation.

I kursen bygger vi vidare på kunskaper som du förväntas ha med dig från tidigare förkunskapskrav i Information och kommunikation 1 (eller en äldre kurs som hette Information och layout A).

I kursen ingår följande moment som vi tittar närmare på:
○ Grunder i HTML och webbutveckling
○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation är fortfarande ett krav
○ Microsoft Word, Excel, Publisher – Affärsmässiga kunskaper
○ Databashantering i Microsoft Access
○ Sociala medier (blogg-sida)
○ Grafisk layout och komposition

Vill du veta mer om informationsteknik, rörlig bild och hur medier påverkar samhället? Då vill du läsa kursen Intern och extern kommunikation. Förutom detta så lär du dig om affärsmässig kommunikation, layout och grundläggande webbteknik. Kursen innehåller också verbal och icke-verbal kommunikation i yrkessammanhang samt medieträning för intern och extern kommunikation och marknadsföring.

Programvara: Kursen baseras på PC som dator och en del program som du behöver för att skapa manus, reklamblad och rörlig bild med. Du kommer att arbeta mer med layout, typografi och komposition i kursen. Det är bra om du har en smartphone eller något du kan spela in kortare videofilmer med då en del av kursens slutmoment går ut på att skapa en reklamfilm med ett givet yrkesmässigt syfte.

I kursen bygger vi vidare på kunskaper som du förväntas ha med dig från tidigare förkunskapskrav i Information och kommunikation 1 (eller en äldre kurs som hette Information och layout A).

I kursen ingår följande moment som vi tittar närmare på:

○ Grunder i webbutveckling
○ Grundläggande språkriktighet i kommunikation är fortfarande ett krav
○ Mediaredigering för rörlig bild – digital bildhantering
○ Manus av olika slag samt planering
○ Intern och extern kommunikation med affärsmässigt fokus
○ Målgruppsanalys
○ Begrepp och terminologi som hör till teoretiska modeller för kursens inriktning
○ Sociala medier
○ Grafisk layout och komposition

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se