Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

NTI-skolan är en del av AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag och finns i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning.

AcadeMedia Academy Ledarforum

AcadeMedia arrangerar årligen AcadeMedia Academy Ledarforum – en konferens för alla ledare inom koncernen. Vid konferensen delas priser i ledarskap ut inom fem olika kategorier. NTI-skolans verksamhetschef Peter Wilcke är nominerad till AcadeMedias ledarpris inom kategorin Innovation.

Årets AcadeMedia Academy Ledarforum äger rum den 16-17 januari. Ledarforum har till syfte att inspirera och motivera kocernens ledare i sitt komplexa uppdrag. Med ledarpriset vill AcadeMedia lyfta fram ledare som olika sätt utmärkt sig i sitt ledarskap under året som passserat.

Årets kategorier för ledarpriserna är lärande, attraktivitet, effektivitet, innovation och team.

NTI-skolans verksamhetschef nominerad

NTI-skolans verksamhetschef Peter Wilcke är nominerad till AcadeMedias ledarpris inom kategorin Innovation.

Nomineringen lyder:

”Peter har som nytillträdd verksamhetschef omfamnat NTI-skolan på ett mycket imponerande och förebildande sätt. Genom sin engagerande, inkluderande och kommunikativa ledarstil har Peter visat en unik förmåga att få med sig alla på tåget, vilket möjliggjort en växande stolthet och extern medvetenhet. Han ser och agerar på händelser i omvärlden som påverkar verksamhetens framtid och han tar tillvara på medarbetarnas kompetenser. Han vågar tänka nytt på såväl existerande som nya marknader, exempelvis genom satsningen på NTI-skolans digitala skolplattform Omnius”.

Mer information

Läs vidare om AcadeMedias ledarpriser och övriga nominerade ledare på Academedias webbplats.

Inga kommentarer

Posta en kommentar