Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Maria, lärare på NTI-skolan

Hur upplever du kontakten med eleverna som läser på distans?
– Förbluffande positivt i de allra flesta kontakter som sker. Jag har ofta elever 
i flera på varandra följande kurser. Vilket i sin tur ger en god relation. Många av mina elever tycker att de ska klara sig själv, de är ju vuxna och läser på distans.

Hur kan du som distanslärare bidra till dina elevers utveckling?
– Genom att i de flesta uppgifter ge utrymme för eget tänkande, alltså att jag har skapat uppgifter som ska kunna passa alla elever från E-nivå till A-nivå. Något som inte sker i lika stor utsträckning i administration, utan mest i alla andra kurser. Har ju med kursens kunskapskrav att göra. Sedan tror jag att jag inspirerar en del 
i meddelanden och andra kontakter.

Vad tycker eleverna om att studera ditt ämne på distans?
– De allra flesta gillar det. De väljer mina kurser mest av eget intresse och ger då helt säkert ett större intresse. Jag vet också att många tycker om att få studera på egen hand och ta fullt ansvar för sina egna studier, att kunna planera dem på tider som passar deras livssituation på bästa sätt.

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok