Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Jag undervisar i matematik. Det är ett ämne som många elever måste läsa för att få tillträde till de högskoleutbildningar som leder till deras drömjobb. Många elever har med sig en rad misslyckanden i matematik när de påbörjar sina studier på distans och något bland det bästa med det här jobbet är när man får en sådan elev att lyckas med sina mål.

En vanlig uppfattning är att matematik är svårt, men många brukar tycka att det är roligt att räkna och lösa problem när de får förklaringar så att de börjar förstå. Att hjälpa eleverna med förklaringar och hitta metoder som hjälper den enskilda eleven att öka sin förståelse av matematiken är en av de viktigaste bitarna i min roll som lärare.

Kommunikationen med eleverna sker både i skrift och över telefon. Vi försöker även utnyttja tekniken och erbjuda videoföreläsningar som eleven kan se när det passar den och hur många gånger den vill.

Som en hjälp för eleven att strukturera sina studier och fördela arbetet jämnt över kurstiden så finns på deras sida ett förslag till veckoplanering. Som elev kan du dock välja att göra mer en vecka och mindre en annan – så som det passar ditt övriga liv bäst. Det är en av de stora fördelarna med att läsa på distans.

För att lyckas med sina distansstudier är det viktigt att man avsätter tid för dem och jobbar med kursmaterialet samt att man inte tvekar att kontakta sin lärare om man har frågor. Jag finns här för att hjälpa mina elever, men jag kan bara göra det om jag får veta att du behöver hjälp. Några dumma frågor finns inte!