Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Sedan den 1 november 2018 är Linguista en del av NTI-skolan

Linguista hette tidigare AcadeMedia Språkcentrum men byter nu namn till Linguista.

Organisationen har utvecklats i snabb takt sedan starten 2016 och består idag av 37 medarbetare som ger stöd till fler än 700 elever på 31 olika språk.

Fjärrundervisning skapar möjligheter

Fjärrundervisning är ett område som förväntas växa. Skolverket har, på uppdrag av regeringen, sett över vilka möjligheter och utmaningar som kan uppstå vid en eventuell lagändring. I dag får skolor exempelvis bara i ett par undantagsfall anordna fjärrundervisning i egen regi eller genom entreprenad.

Det förslag som lagts fram i Skolverkets utredning “Entreprenad fjärrundervisning och distansundervisning” öppnar upp för att fjärrundervisning ska kunna erbjudas i högre utsträckning än idag.

– Det är bra att det här regelverket ses över eftersom fjärrundervisning för med sig många möjligheter. Framför allt på mindre orter kan det vara svårt att hitta legitimerade lärare till en del kurser, men med utökad fjärrundervisning kan undervisningen bli mer likvärdig och fler elever kan få läsa de kurser de vill, säger Sara Olsson, verksamhetschef för Linguista.

Läs hela artikeln här

Inga kommentarer

Posta en kommentar

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok