Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Arbeta på NTI-skolan

Vill du arbeta på framtidens skola? NTI-skolan är arbetsplatsen där du kan individanpassa studierna för dina studenter på en helt ny nivå.

Mission

NTI-skolans mission är att med kvalitet, kompetens och personlig kontakt hjälpa vi människor till nästa steg i livet. Under ledning av kunniga och behöriga lärare som ser individen låter vi vuxna människor upptäcka nya möjligheter och förbättra självkänsla och självförtroende. Individen och utvecklingen är i fokus. Genom vårt arbete underhåller vi vår omvärld med kompetent arbetskraft och verkar för en högre generell utbildningsnivå i samhället.

Vision

NTI-skolans vision är att vara det självklara valet för allas livslånga lärande. Vi tror på utbildning för alla, vi tror på ett livslångt lärande och i en digitaliserad värld tror vi att vi kan vara det självklara valet. Hos oss kan man lära för livet, hela livet. Det här är vår vision och vår målsättning. Varje dag jobbar vi målmedvetet för att nå dit.