Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vill du något mer med ditt liv? Drömmer du om att skaffa ett nytt jobb eller en bättre utbildning? Men det finns kanske något som håller dig tillbaka, till exempel att du inte kan det svenska språket så bra som du önskade, eller att du inte har tid att skaffa dig nya kunskaper? Oroa dig inte. Genom att läsa svenska på Komvux öppnas dörrarna till en ny utbildning och karriär för dig. Och vet du vad? Du kan göra det på dina villkor.

Det finns många sätt att utbilda sig på

Vi är måna om att alla ska ha möjligheten att kunna utbilda sig och bli det man drömmer om. Efter de nio åren i grundskolan kommer gymnasiet där det går att välja inriktning på sin utbildning. En del väljer en mer yrkesinriktad väg som leder till att man kan börja jobba direkt efter sin examen, till exempel som elektriker eller målare. Andra väljer att läsa en gymnasieutbildning som förbereder dem för högre studier på högskola och universitet, till exempel om man drömmer om att bli veterinär eller arkitekt.

Det bästa av allt är att man får flera chanser. Om man inte har de kunskaper eller de betyg man behöver för att bli det man önskar finns det en andra chans som heter Komvux. Det är en förkortning av kommunal vuxenutbildning och alla kommuner i Sverige måste erbjuda den till de som vill komplettera sina betyg och sin utbildning. På Komvux kan du bland annat läsa in grundskolan, gymnasiet, enskilda kurser du saknar, skaffa behörighet för att läsa på högskola eller läsa en yrkesutbildning som gör att du kan börja jobba efter examen. Självklart kan du även läsa svenska på Komvux. När du lär dig språket öppnas dörrar till massor med nya möjligheter. Kan du svenska kan du utbilda dig till ett yrke eller skaffa mer kunskaper inom det du redan jobbar med så att du kan gå vidare inom det du gör. Självklart kan du också läsa de kurser du behöver för att kunna söka till högskola och universitet. Du har drömmarna om vad du vill bli – Komvux ger dig möjligheterna.

Läs på dina villkor

Eftersom livet ser annorlunda ut när man har blivit lite äldre, till exempel att man har börjat jobba och behöver en inkomst för hyra och utgifter, eller att man har skaffat familj, ser studierna på Komvux också lite annorlunda ut. Det är till exempel möjligt att läsa på deltid och på kvällar men framför allt finns möjligheten att läsa på distans. Det innebär att man kommer åt sina studier och sin personliga lärare via sin dator eller telefon. Det betyder att man kan läsa när och var det passar bäst, till exempel hemma på kvällen efter jobbet. På så sätt behöver man inte känna sig kluven mellan olika val för att skaffa sig de kunskaper man behöver för att göra livet bättre.

Språket ger självförtroende

Att bli bättre på språket som talas där man bor öppnar inte bara nya dörrar till utbildning och jobb, det får dig även att växa som människa. När man är säker på vad andra säger, och inte själv riktigt vet hur man ska uttrycka sig, blir man osäker och försiktig. Det kan hända att man inte vågar göra saker av rädsla för att inte förstå eller för att bli missförstådd. Kanske drar man sig för att gå ut i samhället, möta andra människor eller för att ta del av allt roligt man kan göra, och väljer att hellre sitta hemma där man känner sig trygg. Men ju mer du lär dig av språket desto mer växer ditt självförtroende. Du kommer att våga gå ut och möta andra. Delta i samtal, fråga, diskutera, upptäcka nya saker och umgås med nya människor. Din värld kommer att växa och bli större, erbjuda dig fler möjligheter. Inte minst kommer du att känna dig som en ny människa när du kan och vågar mer. Du förtjänar att vara allt du kan bli.

Hos oss på NTI kan du läsa SFI (svenska för invandrare), grundläggande svenska, svenska som andraspråk (på gymnasienivå) samt svenska på gymnasienivå och självklart även utbildningar som kan ta dig till ett nytt jobb eller till högskola och universitet. Kontakta oss så hjälper vi dig att bli det du drömmer om.

Inga kommentarer

Posta en kommentar