Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Miranda har en master i barn- och ungdomsvetenskap och en kandidat i pedagogik och har jobbat som samordnade och pedagog på preparandatbildningen i en av de kommuner som vi har avtal med, Gnesta kommun, sedan 2017. Preparandutbildningen är en del av introduktionsprogrammet och Mirandas elever läser in ämnen via NTI-skolan.

Vad är viktigt för dig att NTI-skolan levererar?

Det har varit ovärderligt i mitt jobb är att NTI erbjuder möjligheten att verkligen individanpassa varje enskild studieplan och att det går att ändra den snabbt och enkelt vid behov.

Hur tycker du att kontakten fungerar med NTI-skolan?

Det har varit så smidigt att ha kontakt med NTI-skolan. Jag behöver löpande göra saker såsom att ändra studietakt, lägga till nya ämnen och hitta alternativa provsituationer till exempel. Jag har också fått ovärderlig hjälp att påverka vilka funktioner och möjligheter jag har på NTI:s plattform via en snabb och lyhörd elevsupport vilket underlättat att ge eleverna bästa möjliga stöd och hjälp.

Tack för att du ville vara med!

2 Kommentarer
  • Heldvig
    Posted at 16:50h, 08 oktober Svara

    Jag är också nöjd över de anpassningar som jag behövt göra. Bra att det funkar så smidigt!

  • Ki
    Posted at 17:41h, 09 oktober Svara

    Kul att få se också blogginlägg från detta perspektiv här. Det är ju lite häftigt att den här skolan faktiskt är rikstäckande, med elever från så många kommuner med så skilda förutsättningar i sin vuxenutbildning.

Posta en kommentar