Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Lär dig snabbare på distans

Att plugga på distans har många fördelar. Att själv kunna välja var, när, hur och i vilken takt man studerar gör att fler får möjligheten att studera vidare när avstånd, jobb eller familj inte längre blir en begränsning. Allt fler kan förbättra och bygga vidare på sina kunskaper, plugga till en ny karriär, och ta nya spännande steg i livet. Utöver den här flexibiliteten och de här möjligheterna har distansstudier även en annan fördel – man lär sig snabbare.

På Carnegie Mellon University i Pittsburgh ville man testa hur digital utbildning på distans stod sig i förhållande till traditionellt klassrumslärande, och man jämförde studieprestationerna i en statistikkurs som lärdes ut både traditionellt och på distans. En studie man gjorde i samband med kurserna visade att gruppen som pluggade på distans behövde bara hälften så lång studietid för att klara kursmålen, och studenterna behöll även kunskaperna under längre tid. Här i Sverige har KTH inspirerats av de resultaten, och erbjuder nu vissa av sina programmeringskurser som e-lärande på distans med syfte att korta studietiden och göra det möjligt för studenterna att ta examen snabbare.

Flexibilitet ger snabbhet

Det kan låta mirakulöst att e-lärande har den här effekten, men tittar man närmare på den här utbildningsformen så ser man att det finns en rad faktorer som gör att man lär sig mer på kortare tid med distansstudier:

  • Kurserna startar löpande och är inte bundna till terminer på samma sätt som klassrumsundervisning.
  • Utbildningsformen är mycket agil, och det går snabbt att dra igång en utbildning och att få ut läromedlen till studenterna.
  • Lärandet är inte begränsat av tillgången av klassrum, material eller lärare.
  • Man behöver inte lägga ned tid på resor och förberedelser (man kan börja plugga hemma i soffan direkt efter frukost medan man fortfarande är i pyjamas).
  • Man studerar enskilt i sin egen takt och behöver inte följa gruppens studietakt.
  • Det går lättare att anpassa lärandet och man behöver inte sitta av tiden på föreläsningar om kunskap man kanske redan har. Det går att fokusera på de kunskaper man behöver.

Personlig inlärning = effektiv inlärning

Vi är alla olika och lär oss på olika sätt. Traditionell klassrumsundervisning kräver att studenterna befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt och tar del av utbildningen under samma former. Friheten med distansutbildning gör att man själv kan välja under vilka förutsättningar man pluggar. Vissa behöver få vara ensamma för att kunna koncentrera sig medan andra tänker bättre när de får vara utomhus. En del av oss är kvällsmänniskor som är på topp långt efter att det traditionella klassrummet är nedsläckt, andra är morgonmänniskor som tillgodogör sig kunskaper bäst innan resten av världen har stigit upp. Lärarkontakt sker enkelt och när man själv önskar det via digitala kanaler. Att själv kunna välja hur och när man pluggar gör att man kan utgå från sig själv och när ens fokus samt motivation är som bäst lämpad för studier.

Friheten att kunna välja på vilket sätt och i vilken takt man pluggar tar också bort den stress som många känner när de studerar på traditionell väg. Många känner sig mycket mer tillfreds när de får studera på sitt eget sätt och på sina egna villkor. Att känna sig avslappnad och tillfreds ökar motivationen och inlärningsförmågan. Man lär sig helt enkelt mer och bättre när det känns roligt att plugga.

Det är roligt och stimulerande att plugga på distans

E-lärande på distans har en större bredd än traditionell undervisning. Läromedlen finns i en mängd olika format, och man kan använda sig av allt från e-böcker, bildspel och webbseminarium till interaktiva metoder och spel för att tillgodogöra sig kunskaperna. Den här mångfalden gör studierna betydligt mer underhållande och stimulerande. Flera olika inlärningsmetoder aktiverar dessutom fler delar av hjärnan, vilket gör att kunskaperna fastnar bättre och stannar längre.

Varför inte plugga Komvux på distans hos oss på NTI-skolan och nå dina mål och drömmar snabbare. Vi har kurser och utbildningar som passar allas drömmar och livssituationer. Vi kan erbjuda dig nästan 300 kurser på distans. Allt från kurser i teoretiska ämnen (som till exempel spanska, matematik och kemi) till direkta yrkesutbildningar (som till exempel till administratör, HR-assistent, eller nätverkstekniker). Vi finns där du finns, så hör av dig till oss så berättar vi mer.

Observera att kursutbudet skiljer sig åt i kommuner runt om i Sverige. För att se vilket utbud som finns i din hemkommun så kan du gå till ”hitta din Komvux distansutbildning” i menyn och välja din kommun. Du ansöker alltid till oss via vuxenutbildningen i din hemkommun. 

 

Inga kommentarer

Posta en kommentar

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok