Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ny kurskatalog

Inför varje nytt kalenderår tar NTI-skolan fram en kurskatalog med information om vilka kurser och kurspaket som finns i vårt utbud. Katalogen innehåller även beskrivningar över hur du ansöker och hur distansstudier på NTI-skolan fungerar. Det finns även beskrivet hur SFI på distans fungerar på NTI-skolan.

Klicka här för att läsa NTI-skolans kurskatalog för 2021

 

Beställ kurskatalogen

Alla NTI-skolans samarbetskommuner har fått den tryckta katalogen levererad per post. Om du arbetar i en kommun och vill att vi skickar fler/nya kataloger är du välkommen att kontakta oss.

Klicka här för mer information om hur du beställer kurskatalogen

Inga kommentarer

Posta en kommentar