Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

jag heter Kristian och är lärare i svenska här på NTI-skolan. Jag har ofta funderat över varför jag blev lärare och varför jag tycker att det är så givande att se en elev utvecklas för att så småningom nå sina mål. I grund och botten handlar det om att jag tycker om samarbetssituationen och att slutligen se produkten av det man som lärare och elev jobbar mot. Det är en enorm tillfredställelse att få vara med på resan när en elev uppnår de mål som han/hon satt upp. Det gör mitt jobb så otroligt värdefullt.

Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag spenderat i mer traditionella studieformer där klassrummet alltid haft en central plats. Att byta denna ”trygghet” mot ett kontor där jag sällan eller aldrig träffar mina elever ”in real life” var en stor omställning. Efter snart fem år på NTI-skolan har jag rotat mig i distansmodellen med allt vad det innebär och jag vet nu att allt som jag kunde erbjuda ”i klassrummet” fortfarande finns kvar.

Slut ögonen, lutan dig bakåt och föreställ dig möjligheten att kunna sätta dig ner med kursboken i lugn och ro omgiven av en sandstrand eller varför inte i en liten guppande eka på en lugn insjö. En chans värd att ta?