Undersköterska 950p – Programgemensamma kurser

Det här är utbildningen för dig som tycker om att arbeta med människor. Programmet ger dig kunskaper att utveckla, stödja eller återställa människors förmåga, hälsa och utveckling. I utbildningen ingår också APL vilket är arbetsplatsförlagt lärande där man som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delarna man läst i utbildningen. De programgemensamma kurserna läses först av alla som studerar på vård- och omsorgsprogrammet och utgör 950 poäng, därefter väljer man yrkesutgång/fördjupning inom äldreomsorg, psykiatri, funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvård, vilket utgör 500 poäng.

Ansök via din hemkommun

 
 

Kurser och tider

  • Hälsopedagogik
  • Etik och människans livsvillkor
  • Vård- och omsorgsarbete 1
  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 2
  • Specialpedagogik 1
  • Psykiatri 1
  • Psykologi 1

Programfördjupningar

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det?  Vi hjälper dig.

Ranin Matti
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag: 13-15, Torsdag 11-12 & 13-15
E-post: syv@nti.se

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Tina Hellström
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag: 13-15, Torsdag 11-12 & 13-15
E-post: syv@nti.se