Undersköterska 950p

Programfördjupning: Äldreomsorg

Vill du arbeta med äldre och geriatrik, kan du söka vård- och omsorgsprogrammet med yrkesutgång äldreomsorg. Utbildningen ger dig kunskaper och verktyg att möta, assistera och stödja äldre i deras liv samt kunskaper i olika sjukdomstillstånd och lämplig rehabilitering och omvårdnad.

Ansök via din hemkommun

 

Kurser och ordning

  • Vård och omsorg vid demenssjukdom
  • Hemsjukvård
  • Äldres hälsa och livskvalitet
  • Palliativ vård
Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det?  Vi hjälper dig.

Ranin Matti
Studie- och yrkesvägledare
OBS, Drop-in inställt Torsdagen 23/8
Drop-in: Måndag: 13-15,
Torsdag 11-12 & 13-15
E-post: syv@nti.se

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Tina Hellström
Studie- och yrkesvägledare
OBS, Drop-in inställt Torsdagen 23/8
Drop-in: Måndag: 13-15,
Torsdag 11-12 & 13-15
E-post: syv@nti.se