Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läraren Johanna Blomberg från NTI-skolan var på plats då Kvinnohistoriskt museum i Umeå hade en minnesdag för Elsa Laula.
 
– Just nu arbetar vi med att utveckla undervisningen om källkritik. En del av det arbetet rörde historiekällor om samerna. Det lyfts inte speciellt mycket i till exempel läroböcker, och som lärare så är man ändå väldigt styrd av vad som tas upp i läroböckerna, så att det här är en sak som vi håller på att arbetar med inom mitt arbetslag att lyfta fram – och då är det ju jättebra att komma på en sån här dag och få mer kunskap.
 
Elsa Laula Renberg var en drivande kraft inom det samiska samhället, både inom nykterhetsrörelsen och även en av de drivande krafterna för att få till det första samiska landsmötet. Anledningen att konferensdagen hölls var för att uppmärksamma att den 29/11 har blivit en flaggdag i hennes minne. Det var en temadag där olika personer presenterade sin forskning som rörde temat, Dels lyftes även två talare samisk historia i form av att berätta om Elsa Laula Renbergs förhållande med Fredrika Bremer förbundet och även hur samiska kvinnor lyfts i media. Dels lyftes även kvinnorättsrörelsen hos minoriteter i Sovjetunionen och Baltikum som påverkades av kolonisation (precis som samerna).
 
Helt enkelt var det många berättelser som inte tar plats i historieskrivningen. För mig som historielärare så är det både viktigt och intressant att ta del av dessa historier för att lära mig mer och för att ha en koppling till forskning. För historia är inte allt som har hänt i det förflutna, historia är det som lyfts fram av det förflutna.
Johanna var även med i en radioreportage på plats. Här kan du höra det!
Inga kommentarer

Posta en kommentar