Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Säga vad man vill om svenska språket, det både förenar oss och får oss att argumentera. Skriver man maila eller mejla? Nu för tiden eller nuförtiden? Om vi kliver in i själva klassrummet där det svenska språket lärs ut, heter det svensklärare eller svenskalärare?

Att studera svenska har många fördelar. Utan kunskaper i svenska går det inte att ta till sig några andra kunskaper, så det är nyckeln till allt annat lärande. Att studera svenska gör att vi förstår språket och dess möjligheter, dessutom kommunicerar vi bättre samt har lättare att förstå andra och att själva bli förstådda. Utan goda kunskaper i svenska språket kan livet bli fyllt av missförstånd och misstag. Nu ska vi reda ut frågor om vad vissa ord betyder och hur de stavas.

Så vad heter det då, svensklärare eller svenskalärare? Läser man svenska får man snart lära sig att i ett sammansatt substantiv där förledet slutar på -a så faller i regel slutvokalen bort. Alltså flicka/flicknamn, åska/åskväder etc. Det här är dock en regel med många år på nacken och på senare tid har förledet i nyare sammansatta substantiv börjat behålla slutvokalen, som till exempel i pizzabagare, datasystem m.fl. Det är därför vi inte stöter på meningar som ”Pizzbudet fick beställningen från flickaskolan trots att åskavädret slagit ut datsystemet”. Just i fallet med svensklärare/svenskalärare är båda variationerna allmänt accepterade, dock anser man att svenskalärare tillhör vardagsspråket och att svensklärare är den form man bör använda i formella texter.

 

Svenska som nyckel till högre studier

Svenska språket gör inte bara att vi får lättare att förstå varandra och vår omvärld, om du ska läsa på högskola eller universitet så kräver dessa högre utbildningar att man har goda kunskaper i svenska. För att kunna söka till högskola och universitet krävs det att man har så kallad allmän behörighet från sina gymnasie- eller komvuxstudier. Det innebär bland annat att man har som minst godkänt i betygen i Svenska A-B/1-3, eller motsvarande i Svenska som andraspråk. Många utbildningar inom till exempel juridik, medicin, teknik m.m. kräver dessutom ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet.

NTI-skolans utbildningar i svenska

På NTI har vi flera olika kurser i svenska som både lär dig att skilja på svensklärare/svenskalärare och ger dig möjligheten att skaffa de betyg du behöver för att gå vidare till högre studier. Beroende på dina förutsättningar och mål kan du läsa följande utbildningar i svenska:

  • Svenska 1-3
    I kurserna i svenska får du lära dig vårt främsta redskap för kommunikation, kunskap och reflektion. Med kunskaper i det svenska språket kan du inte bara tillgodogöra dig kunskaper i andra ämnen, du kan även utrycka din personlighet, lära känna din omvärld och dig själv. I Svenska 1 får du utveckla ditt kreativa skrivande, arbeta med formella texter samt varva textanalys med argumentations- och referatteknik. I Svenska 2 får du fördjupa sig i skönlitteraturen och dess historia. Analysera och jämför klassiska romaner och tv-serier, reflektera kring det svenska språkets uppbyggnad, utveckling och status, samt utveckla din egen förmåga att förmedla dina tankar och åsikter i skrift och tal. Svenska 3 handlar om retorik. Du får lära dig att identifiera och analysera de retoriska redskapen bakom kända tal, skriva egna artiklar, tolka skönlitterära texter samt fördjupa dig i språkets utveckling.

 

  • Svenska som andraspråk. Har du inte svenska som modersmål och vill skaffa dig mer kunskaper, en större språklig säkerhet inför arbetslivet eller kanske betyg för vidare studier kan du läsa kurserna Svenska som andraspråk 1-3. I kurs 1 får du lära dig svenska språkets uppbyggnad och skrivregler, att analysera, referera och argumentera, samt bygga upp ditt ordförråd. I kurs 2 får du fördjupa dina kunskaper genom att lära dig mer om grammatik och skrivregler, skriva rapporter, analyser, uppsatser och argumentationer, samt genom att läsa olika typer av litteratur. I kurs 3 får du finslipa svenskan ytterligare genom att argumentera skriftligt och muntligt, fördjupa dig i rapportskrivning och källkritik, samt träna upp din läsförståelse ytterligare genom litteraturstudier. Vid kursens slut är målet att du ska behärska en väl fungerande svenska.

 

  • Svenska för invandrare. Om du är nyanländ till Sverige och inte kan språket får du lära dig svenska från början. Inledningsvis börjar du med att prata, läsa och skriva lätta texter på svenska, innan du går vidare med grammatik, argumentation och fakta. Sedan får du fördjupa dig i avancerad svenska, redogöra och diskutera, skriva texter till myndigheter m.m. När du är klar med alla kurserna får du göra ett Nationellt slutprov. Svenska för invandrare, eller SFI som det kallas, är väldigt smidigt att läsa på distans. Vi har endast SFI i Stockholms kommuner just nu. Om du läser SFI på distans hos oss så får du en bok när du besöker oss första gången sedan sköter man ofta kontakten via telefon, mejl och skype. Om du läser mycket och ofta så kan du bli klar snabbt och det finns många olika vägar att gå hos oss när du är klar med SFI-kursen. Till exempel kan man läsa engelska eller läsa till en yrkesutbildning som leder till jobb. Många har varit intresserade av arbeten inom exempelvis inom barnomsorgen eller vården. Hos oss kan du gå en hel yrkesutbildning inom dessa inriktningar.

 

Våra kurser läses på distans vilket gör det lättare att kombinera studier med jobb, familj, resor m.m. Du läser på dina villkor samt när och var det passar dig. Självklart med kontinuerlig personlig kontakt med våra kompetenta svensk(a)lärare.

 

 

 

Inga kommentarer

Posta en kommentar

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok