Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Sommarkurser online för gymnasieelever som inte nått målen

Att en andel av eleverna inte når målen under ordinarie läsår är en utmaning för flera skolor. Skolan stänger över sommaren och eleven som kommer tillbaka i augusti ligger då redan efter med arbete som ska tas igen parallellt med de ordinarie studierna, en mycket tuff uppgift som inte sällan blir övermäktig.

 

Till rektorer för gymnasieskolor.

Genom ett enkelt anmälningsförfarande på webben kan samtliga kurser påbörjas i valfri studietakt varje måndag utifrån elevens önskemål.
En personlig kurslärare har fullt ansvar för studierna från första till sista kursdagen. Läraren arbetar enligt alignment-metoden och är fritt tillgänglig på telefon/skype eller motsvarande under normal arbetstid. NTI-skolans 70 lärare arbetar heltid med online-undervisning från vårt utbildningscenter i Umeå.
Även administrativt tar NTI-skolan fullt ansvar. Skolan registrerar eleven hos NTI-skolan via webben och får en arkivbeständig betygskatalog när kursen är slutförd.

Välkommen att kontakta Glenn Berglund, 070-329 52 44, glenn.berglund@nti.se för vidare information och praktisk hjälp med elevregistrering!