Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Spårbeskrivningar

I några av ämnena finns ”spår” beroende på vilka syften

du har med dina studier. Här presenterar vi de aktuella

ämnena och beskriver deras spår.

Historia
Ämnet Historia ger kurser i två spår beroende på vilket mål du har med studierna. Historia 1a1 är utvecklad framförallt för dig som läser ett yrkesprogram. Historia 1a2 är en påbyggnadskurs som tillsammans med Historia 1a1 motsvarar Historia 1b. Historia 1b syftar till fortsatta studier i historia eller vidare högskolestudier. Historia 2a och 3 är fördjupningskurser. Om du har ytterligare frågor, rådgör med en studievägledare.

Psykologi
Ämnet Psykologi ger kurser i två spår beroende på vilket mål du har med studierna. A-spåret är utvecklat framförallt för dig som vill ha en högskoleförberedande examen. B-spåret riktar sig däremot i första hand till dig som vill kunna ta ut en yrkesexamen. Båda spåren lämpar sig för vidare högskolestudier. Om du har ytterligare frågor, rådgör med en studievägledare.

Samhällskunskap
Ämnet Samhällskunskap ger kurser i två spår beroende på vilket mål du har med studierna. Samhällskunskap 1a1 är utvecklad framförallt för dig som läser ett yrkesprogram. Samhällskunskap 1a2 är en påbyggnadskurs som tillsammans med Samhällskunskap 1a1 motsvarar Samhällskunskap 1b. Samhällskunskap 1b syftar till fortsatta studier i samhällskunskap eller vidare högskolestudier. Samhällskunskap 2 och 3 är fördjupningskurser. Om du har ytterligare frågor, rådgör med en studievägledare.

Fysik
Ämnet Fysik ger kurser i två spår beroende på vilket mål du har med studierna. Fysik 1a riktar sig till dig som vill nå en högskoleförberedande examen, dvs om högskolestudier är målet med utbildningen. B-spåret av kurs 1 är däremot en uppdelning av a-spårets kurs så att Fysik 1b1 tillsammans med Fysik 1b2 motsvarar Fysik 1a. Fysik 2 och 3 är fördjupningskurser. Om du har ytterligare frågor, rådgör med en studievägledare.

Matematik
Ämnet Matematik ger kurser i tre spår beroende på vilket mål du har med studierna. A-spåret riktar sig i första hand till dig som vill kunna ta ut en yrkesexamen. B- och C-spåret är däremot utvecklat framförallt för dig som vill ha en högskoleförberedande examen, dvs om högskolestudier är målet med utbildningen . C-spåret lämpar sig bäst för dig som vill läsa mycket matematik t.ex. i program inom naturvetenskap eller teknik. Om du har ytterligare frågor, rådgör med en studievägledare.

Naturkunskap
Ämnet Naturkunskap ger kurser i två spår beroende på vilket mål du har med studierna. A-spåret riktar sig i första hand till dig som vill kunna ta ut en yrkesexamen. B-spåret är däremot utvecklat framförallt för dig som vill ha en högskoleförberedande examen, dvs om högskolestudier är målet med utbildningen. Om du har ytterligare frågor, rådgör med en studievägledare.

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok