Samhällsvetenskap

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Filosofi 1 50 FIOFIO01 Filosofi A 50 FS1201
Filosofi 2 50 FIOFIO02 Filosofi B 50 FS1202
Geografi 1 100 GEOGEO01 Geografi A 100 GE1201
Geografi 2 100 GEOGEO02 Geografi B 50 GE1202
Historia 1a1 50 HISHIS01a1 Saknar motsvarighet
Historia 1a2 50 HISHIS01a2 Saknar motsvarighet
Historia 1b 100 HISHIS01b Historia A 100 HI1201
Historia 2a 100 HISHIS02a Historia B 100 HI1202
Historia 3 100 HISHIS03 Historia C 100 HI1203
Psykologi 1 50 PSKPSY01 Psykologi A 50 PS1201
Psykologi 2a 50 PSKPSY02a Psykologi B 50 PS1202
Psykologi 2b 50 PSKPSY02b Teknisk psykologi 50 PS1203
Religionskunskap 1 50 RELREL01 Religion A 50 RE1201
Religionskunskap 2 50 RELREL02 Religion B 50 RE1202
Samhällskunskap 1a1 50 SAMSAM01a1 Samhällskunskap lärling 50 SHF1201
Samhällskunskap 1a2 50 SAMSAM01a2 Saknar motsvarighet
Samhällskunskap 1b 100 SAMSAM01b Samhällskunskap A 100 SH1201
Samhällskunskap 2 100 SAMSAM02 Samhällskunskap B 100 SH1202
Samhällskunskap 3 100 SAMSAM03 Samhällskunskap C 100 SH1203
Internationell ekonomi 100 SAMINE0 Internationell ekonomi 50 FE1210
Internationella relationer 100 SAMINR0 Internationella relationer 50 SH1204