Matematik och naturvetenskap

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Biologi 1 100 BIOBIO01 Biologi A 100 BI1201
Biologi 2 100 BIOBIO02 Biologi B 50 BI1202
Fysik 1a 150 FYSFYS01a Fysik A 100 FY1201
Fysik 1b1 100 FYSFYS01b1 Saknar motsvarighet
Fysik 1b2 50 FYSFYS01b2 Saknar motsvarighet
Fysik 2 100 FYSFYS02 Fysik B 150 FY1202
Fysik 3 100 FYSFYS03 Saknar motsvarighet
Hållbart samhällsbyggande 100 HÅLHÅB0 Hållbart samhällsbyggande 100 MKU1201
Miljö- och energikunskap 100 HÅLMIJ0 Naturkunskap A och
Miljökunskap eller
Naturkunskap A  och
Miljöteknik
50 NK1201 MKU1201
NK1201
MKU1205
Politik och hållbar utveckling 100 HÅLPOL0 Miljöpolitik och endera av
Miljöteknik eller
Miljöledning & miljörevision eller Miljökunskap
50 MKU1204
MKU1205
MKU1203
MKU1202
Kemi 1 100 KEMKEM01 Kemi A 100 KE1201
Kemi 2 100 KEMKEM02 Kemi B 100 KE1202
Matematik 1a *  100 MATMAT01a Matematik A 100 MA1201
Matematik 1b ** 100 MATMAT01b Matematik A 100 MA1201
Matematik 1c *** 100 MATMAT01c Matematik A 100 MA1201
Matematik 2a *  100 MATMAT02a Matematik B 50 MA1202
Matematik 2b ** 100 MATMAT02b Matematik B 50 MA1202
Matematik 2c *** 100 MATMAT02c Matematik B 50 MA1202
Matematik 3b ** 100 MATMAT03b Matematik C 100 MA1203
Matematik 3c *** 100 MATMAT03c Matematik C 100 MA1203
Matematik 4 100 MATMAT04 Matematik D 100 MA1204
Matematik 5 100 MATMAT05 Matematik E 50 MA1205
Naturkunskap 1a1 50 NAKNAK01a1 Naturkunskap A 50  NK1201
Naturkunskap 1a2 50 NAKNAK01a2 Saknar motsvarighet
Naturkunskap 1b 100 NAKNAK01b Saknar motsvarighet
Naturkunskap 2 100 NAKNAK02 Naturkunskap B 50 NK1202

 

Matematikkurserna har blivit fler i och med vuxreformen, det betyder inte att du behöver läsa fler matematikkurser än innan. Istället väljer du nu ett ”spår” i matematiken; A, B eller C. Vilket spår du ska välja beror på vad du vill ha matematikkursen till.

*A- spåret – för dig som vill ha betyget i kursen, men inte avser att söka till högskola eller universitet.

**B-spåret – för dig som vill söka till högskolan (ex humanist, beteendevetare, sjuksköterska).

***C-spåret – för dig som vill söka till högskolan till ett program eller kurs med avancerad matematik (ex naturvetare, tekniker, ingenjör).

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok