Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Matematik och naturvetenskap

Skolverket har en ”motsvarandelista” där du finner alla gamla betyg (GY 2000) och deras nya (GY 2011) motsvarighet. Du finner listan här.

Vill du veta vilket kursutbud NTI-skolan har i din hemkommun, se här!