Matematik och naturvetenskap

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Biologi 1100BIOBIO01Biologi A100BI1201
Biologi 2100BIOBIO02Biologi B50BI1202
Fysik 1a150FYSFYS01aFysik A100FY1201
Fysik 1b1100FYSFYS01b1Saknar motsvarighet
Fysik 1b250FYSFYS01b2Saknar motsvarighet
Fysik 2100FYSFYS02Fysik B150FY1202
Fysik 3100FYSFYS03Saknar motsvarighet
Hållbart samhällsbyggande100HÅLHÅB0Hållbart samhällsbyggande100MKU1201
Miljö- och energikunskap100HÅLMIJ0Naturkunskap A och
Miljökunskap eller
Naturkunskap A  och
Miljöteknik
50NK1201 MKU1201
NK1201
MKU1205
Politik och hållbar utveckling100HÅLPOL0Miljöpolitik och endera av
Miljöteknik eller
Miljöledning & miljörevision eller Miljökunskap
50MKU1204
MKU1205
MKU1203
MKU1202
Kemi 1100KEMKEM01Kemi A100KE1201
Kemi 2100KEMKEM02Kemi B100KE1202
Matematik 1a * 100MATMAT01aMatematik A100MA1201
Matematik 1b **100MATMAT01bMatematik A100MA1201
Matematik 1c ***100MATMAT01cMatematik A100MA1201
Matematik 2a * 100MATMAT02aMatematik B50MA1202
Matematik 2b **100MATMAT02bMatematik B50MA1202
Matematik 2c ***100MATMAT02cMatematik B50MA1202
Matematik 3b **100MATMAT03bMatematik C100MA1203
Matematik 3c ***100MATMAT03cMatematik C100MA1203
Matematik 4100MATMAT04Matematik D100MA1204
Matematik 5100MATMAT05Matematik E50MA1205
Naturkunskap 1a150NAKNAK01a1Naturkunskap A50 NK1201
Naturkunskap 1a250NAKNAK01a2Saknar motsvarighet
Naturkunskap 1b100NAKNAK01bSaknar motsvarighet
Naturkunskap 2100NAKNAK02Naturkunskap B50NK1202

 

Matematikkurserna har blivit fler i och med vuxreformen, det betyder inte att du behöver läsa fler matematikkurser än innan. Istället väljer du nu ett ”spår” i matematiken; A, B eller C. Vilket spår du ska välja beror på vad du vill ha matematikkursen till.

*A- spåret – för dig som vill ha betyget i kursen, men inte avser att söka till högskola eller universitet.

**B-spåret – för dig som vill söka till högskolan (ex humanist, beteendevetare, sjuksköterska).

***C-spåret – för dig som vill söka till högskolan till ett program eller kurs med avancerad matematik (ex naturvetare, tekniker, ingenjör).

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok