Matematik och naturvetenskap

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Biologi 1 100 BIOBIO01 Biologi A 100 BI1201
Biologi 2 100 BIOBIO02 Biologi B 50 BI1202
Fysik 1a 150 FYSFYS01a Fysik A 100 FY1201
Fysik 1b1 100 FYSFYS01b1 Saknar motsvarighet
Fysik 1b2 50 FYSFYS01b2 Saknar motsvarighet
Fysik 2 100 FYSFYS02 Fysik B 150 FY1202
Fysik 3 100 FYSFYS03 Saknar motsvarighet
Hållbart samhällsbyggande 100 HÅLHÅB0 Hållbart samhällsbyggande 100 MKU1201
Miljö- och energikunskap 100 HÅLMIJ0 Naturkunskap A och
Miljökunskap eller
Naturkunskap A  och
Miljöteknik
50 NK1201 MKU1201
NK1201
MKU1205
Politik och hållbar utveckling 100 HÅLPOL0 Miljöpolitik och endera av
Miljöteknik eller
Miljöledning & miljörevision eller Miljökunskap
50 MKU1204
MKU1205
MKU1203
MKU1202
Kemi 1 100 KEMKEM01 Kemi A 100 KE1201
Kemi 2 100 KEMKEM02 Kemi B 100 KE1202
Matematik 1a *  100 MATMAT01a Matematik A 100 MA1201
Matematik 1b ** 100 MATMAT01b Matematik A 100 MA1201
Matematik 1c *** 100 MATMAT01c Matematik A 100 MA1201
Matematik 2a *  100 MATMAT02a Matematik B 50 MA1202
Matematik 2b ** 100 MATMAT02b Matematik B 50 MA1202
Matematik 2c *** 100 MATMAT02c Matematik B 50 MA1202
Matematik 3b ** 100 MATMAT03b Matematik C 100 MA1203
Matematik 3c *** 100 MATMAT03c Matematik C 100 MA1203
Matematik 4 100 MATMAT04 Matematik D 100 MA1204
Matematik 5 100 MATMAT05 Matematik E 50 MA1205
Naturkunskap 1a1 50 NAKNAK01a1 Naturkunskap A 50  NK1201
Naturkunskap 1a2 50 NAKNAK01a2 Saknar motsvarighet
Naturkunskap 1b 100 NAKNAK01b Saknar motsvarighet
Naturkunskap 2 100 NAKNAK02 Naturkunskap B 50 NK1202

 

Matematikkurserna har blivit fler i och med vuxreformen, det betyder inte att du behöver läsa fler matematikkurser än innan. Istället väljer du nu ett ”spår” i matematiken; A, B eller C. Vilket spår du ska välja beror på vad du vill ha matematikkursen till.

*A- spåret – för dig som vill ha betyget i kursen, men inte avser att söka till högskola eller universitet.

**B-spåret – för dig som vill söka till högskolan (ex humanist, beteendevetare, sjuksköterska).

***C-spåret – för dig som vill söka till högskolan till ett program eller kurs med avancerad matematik (ex naturvetare, tekniker, ingenjör).