IT och media

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Datorteknik 1a 100 DAODAT01a Datorkunskap och 50 DAA1201
      Persondatorer 100 DTR1206
Datorteknik 1b 100 DAODAT01b  Datorkunskap och
Persondatorer
50
100 
DAA1201
DTR1206
Dator- och nätverksteknik 100 DAODAC0 Saknar motsvarighet    
Datorsamordning och support 100 DAODAT0 Saknar motsvarighet    
Digital kommunikationsteknik 100 DAODIG0 Datorkommunikation eller
Lokala Nätverk A
100
100 
DTR1201
DTR1203 
Grafisk illustration 100 GRAGRI0 Grafisk kommunikation A 100 GKO1201
Digitalt skapande 1 100 DIGDIG01 Digitalt skapande   100 EOS1201
Digitalt skapande 2 100 DIGDIG02 Saknar motsvarighet    
Grafisk kommunikation 1 100 GRAGRA01 Grafisk kommunikation A 100 GKO1201
Grafisk kommunikation 2 100 GRAGRA02 Grafisk kommunikation B 100 GKO1202
Grafisk illustration pixelgrafik 100 GRAGRP0 Saknar motsvarighet    
Grafisk illustration vektorgrafik 100 GRAGRV0 Saknar motsvarighet    
Grafiska arbetsflöden & analys 100 GRAGRA0 Grafisk kommunikation C 200 GKO1203
Original, reproduktion, prepress 100 GRAGRR0 Grafisk kommunikation C 200 GKO1203
Gränssnittsdesign 100 GRÄGRÄ0 Saknar motsvarighet    
Gränssnitt 3D 100 GRÄGRN0 Saknar motsvarighet    
Information & kommunikation 1 100 INFINF01 Information & layout A och
Datorkunskap 
50
50 
ADM1205
DAA1201 
Information & kommunikation 2 100 INFINF02 Saknar motsvarighet    
Intern & extern kommunikation 100 INFINE0 Saknar motsvarighet    
Programhantering 100 INFPRG0 Saknar motsvarighet    
Journalistik, reklam & info 1 100 MEEJOU01 Mediekommunikation A 100 MDK1201
Journalistik, reklam & info 2 100 MEEJOU02 Mediekommunikation B eller
Mediekommunikation C
100
100 
MDK1202
MDK1203 
Textkommunikation 100 MEETET0 Textkommunikation A eller
Mediekommunikation C
100
100 
TEXK1201
MDK1203 
Medieproduktion 1 100 MEPMEI01 Medieproduktion A 200 MPR1201
Medieproduktion 2 100 MEPMEI02 Medieproduktion B 100 MPR1202
Medier, samhälle, komm.1 100 MERMEE01 Mediekunskap 100 MDK1204
Medier, samhälle, komm.2 100 MERMEE02 Saknar motsvarighet    
Adm. nätverks-& serverutr. 100 NÄVADM0 IT-samordning eller
Lokala Nätverk A 
200
100 
DTR1202
DTR1203 
Nätverksteknik 100 NÄVNÄR0 Datorkommunikation 100 DTR1201
Nätverksadministration 100 NÄVNÄV0 IT-samordning eller
Lokala Nätverk A
200
100 
DTR1202
DTR1203 
Nätverkssäkerhet 100 NÄVNÄE0 Saknar motsvarighet    
Nätverksteknologier 100 NÄVNÄK0 Lokala Nätverk B 150 DTR1204
Programmering 1 100 PRRPRR01 Programmering A och
Programmering B
50
50 
DTR1207
DTR1208 
Programmering 2 100 PRRPRR02 Programmering C 100 DTR1209
Webbutveckling 1 100 WEBWEU01 Webbdesign 100 DTR1210
Webbutveckling 2 100 WEBWEU02 Saknar motsvarighet    
Webbutveckling 3 100 WEBWEU03 Saknar motsvarighet    
Webbserverprogrammering 1 100 WEBWEB01 Saknar motsvarighet    
Webbserverprogrammering 2 100 WEBWEB02 Saknar motsvarighet    

 

 

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok