IT och media

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Datorteknik 1a100DAODAT01aDatorkunskap och50DAA1201
   Persondatorer100DTR1206
Datorteknik 1b100DAODAT01b Datorkunskap och
Persondatorer
50
100 
DAA1201
DTR1206
Dator- och nätverksteknik100DAODAC0Saknar motsvarighet  
Datorsamordning och support100DAODAT0Saknar motsvarighet  
Digital kommunikationsteknik100DAODIG0Datorkommunikation eller
Lokala Nätverk A
100
100 
DTR1201
DTR1203 
Grafisk illustration100GRAGRI0Grafisk kommunikation A100GKO1201
Digitalt skapande 1100DIGDIG01Digitalt skapande  100EOS1201
Digitalt skapande 2100DIGDIG02Saknar motsvarighet  
Grafisk kommunikation 1100GRAGRA01Grafisk kommunikation A100GKO1201
Grafisk kommunikation 2100GRAGRA02Grafisk kommunikation B100GKO1202
Grafisk illustration pixelgrafik100GRAGRP0Saknar motsvarighet  
Grafisk illustration vektorgrafik100GRAGRV0Saknar motsvarighet  
Grafiska arbetsflöden & analys100GRAGRA0Grafisk kommunikation C200GKO1203
Original, reproduktion, prepress100GRAGRR0Grafisk kommunikation C200GKO1203
Gränssnittsdesign100GRÄGRÄ0Saknar motsvarighet  
Gränssnitt 3D100GRÄGRN0Saknar motsvarighet  
Information & kommunikation 1100INFINF01Information & layout A och
Datorkunskap 
50
50 
ADM1205
DAA1201 
Information & kommunikation 2100INFINF02Saknar motsvarighet  
Intern & extern kommunikation100INFINE0Saknar motsvarighet  
Programhantering100INFPRG0Saknar motsvarighet  
Journalistik, reklam & info 1100MEEJOU01Mediekommunikation A100MDK1201
Journalistik, reklam & info 2100MEEJOU02Mediekommunikation B eller
Mediekommunikation C
100
100 
MDK1202
MDK1203 
Textkommunikation100MEETET0Textkommunikation A eller
Mediekommunikation C
100
100 
TEXK1201
MDK1203 
Medieproduktion 1100MEPMEI01Medieproduktion A200MPR1201
Medieproduktion 2100MEPMEI02Medieproduktion B100MPR1202
Medier, samhälle, komm.1100MERMEE01Mediekunskap100MDK1204
Medier, samhälle, komm.2100MERMEE02Saknar motsvarighet  
Adm. nätverks-& serverutr.100NÄVADM0IT-samordning eller
Lokala Nätverk A 
200
100 
DTR1202
DTR1203 
Nätverksteknik100NÄVNÄR0Datorkommunikation100DTR1201
Nätverksadministration100NÄVNÄV0IT-samordning eller
Lokala Nätverk A
200
100 
DTR1202
DTR1203 
Nätverkssäkerhet100NÄVNÄE0Saknar motsvarighet  
Nätverksteknologier100NÄVNÄK0Lokala Nätverk B150DTR1204
Programmering 1100PRRPRR01Programmering A och
Programmering B
50
50 
DTR1207
DTR1208 
Programmering 2100PRRPRR02Programmering C100DTR1209
Webbutveckling 1100WEBWEU01Webbdesign100DTR1210
Webbutveckling 2100WEBWEU02Saknar motsvarighet  
Webbutveckling 3100WEBWEU03Saknar motsvarighet  
Webbserverprogrammering 1100WEBWEB01Saknar motsvarighet  
Webbserverprogrammering 2100WEBWEB02Saknar motsvarighet