Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hotell och turism

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Logi 100 HOTLOG0 Hotell A 50 HOK1202
Reception 1 100 HOTREC01 Hotell B 150 HOK1203
Reception 2 100 HOTREC02 Hotell C 200 HOK1204
Våningsservice 1 100 HOTVÅN01 Hotell C 200 HOK1204
Hotelladministration 100 HOTHOT0 Saknar motsvarighet
Besöksnäringen 100 TURBEÖ0 Turism och
Turism och resor
50
50
TURI1201
TURI1207
Hållbar turism 100 TURHÅL0 Turism- kultur, natur & miljö 100 TURI1208
Marknadsföring & försäljning 100 TURMAS0 Saknar motsvarighet
Resmål och resvägar 100 TURREM0 Saknar motsvarighet