Hotell och turism

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Logi100HOTLOG0Hotell A50HOK1202
Reception 1100HOTREC01Hotell B150HOK1203
Reception 2100HOTREC02Hotell C200HOK1204
Våningsservice 1100HOTVÅN01Hotell C200HOK1204
Hotelladministration100HOTHOT0Saknar motsvarighet
Besöksnäringen100TURBEÖ0Turism och
Turism och resor
50
50
TURI1201
TURI1207
Hållbar turism100TURHÅL0Turism- kultur, natur & miljö100TURI1208
Marknadsföring & försäljning100TURMAS0Saknar motsvarighet
Resmål och resvägar100TURREM0Saknar motsvarighet