Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Handel och administration

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Servicekunskap 100 FÖSSEV0 Saknar motsvarighet    
Personlig försäljning 1 100 FÖSPER01 Personlig försäljning och
Försäljning och service  
100
100 
HNDL1209
HNDL1203 
Personlig försäljning 2 100 FÖSPER02 Saknar motsvarighet    
Personlig försäljning 3 100 FÖSPER03 Saknar motsvarighet    
Branschkunskap inom handel 100 HANBRS0 Saknar motsvarighet    
Praktisk marknadsföring 1 100 HANPRA01 Praktisk marknadsföring A och Praktisk marknadsföring B 50
50 
HNDL1210
HNDL1211 
Praktisk marknadsföring 2 100 HANPRA02 Saknar motsvarighet    
Praktisk marknadsföring 3 100 HANPRA03 Saknar motsvarighet    
Affärsutveckling & ledarskap 100 HANAFR0 Saknar motsvarighet    
Handel – specialisering 100 HANHAN00S Handel specialisering 200 HNDL1204
Näthandel 1 100 NÄTNÄT01 Näthandel A och
Näthandel B
50
50 
HNDL1206
HNDL1207 
Näthandel 2 100 NÄTNÄT02 Näthandel C 100 HNDL1208
Administration 1
Administration 2 
100
100 
ADMADM01 Dessa två kurser tillsammans motsvarar: Administration B  200 ADM1202
Personaladministration 100 ADMPER0 Saknar motsvarighet    
Receptions & konferensservice 100 ADMREC0 Konferens och reception 100 ADM1208
Inköp 1 100 INKINK01 Inköp och varuhantering 100 HNDL1205
Inköp 2 100 INKINK02 Saknar motsvarighet    
Logistik 1 100 INKLOG01 Saknar motsvarighet    
Logistik 2 100 INKLOG02 Saknar motsvarighet    
Transport och spedition 100 INKTRP0 Saknar motsvarighet