Handel och administration

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Servicekunskap100FÖSSEV0Saknar motsvarighet  
Personlig försäljning 1100FÖSPER01Personlig försäljning och
Försäljning och service  
100
100 
HNDL1209
HNDL1203 
Personlig försäljning 2100FÖSPER02Saknar motsvarighet  
Personlig försäljning 3100FÖSPER03Saknar motsvarighet  
Branschkunskap inom handel100HANBRS0Saknar motsvarighet  
Praktisk marknadsföring 1100HANPRA01Praktisk marknadsföring A och Praktisk marknadsföring B50
50 
HNDL1210
HNDL1211 
Praktisk marknadsföring 2100HANPRA02Saknar motsvarighet  
Praktisk marknadsföring 3100HANPRA03Saknar motsvarighet  
Affärsutveckling & ledarskap100HANAFR0Saknar motsvarighet  
Handel – specialisering100HANHAN00SHandel specialisering200HNDL1204
Näthandel 1100NÄTNÄT01Näthandel A och
Näthandel B
50
50 
HNDL1206
HNDL1207 
Näthandel 2100NÄTNÄT02Näthandel C100HNDL1208
Administration 1
Administration 2 
100
100 
ADMADM01Dessa två kurser tillsammans motsvarar: Administration B 200ADM1202
Personaladministration100ADMPER0Saknar motsvarighet  
Receptions & konferensservice100ADMREC0Konferens och reception100ADM1208
Inköp 1100INKINK01Inköp och varuhantering100HNDL1205
Inköp 2100INKINK02Saknar motsvarighet  
Logistik 1100INKLOG01Saknar motsvarighet  
Logistik 2100INKLOG02Saknar motsvarighet  
Transport och spedition100INKTRP0Saknar motsvarighet