Ekonomi och juridik

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

Entreprenörskap100ENTENR0Projekt & företagande  och
Småföretagande A
50ARL1202 FE1207
Entreprenörskap & företagande100FÖRENT0Småföretagande B100FE1208
Företagsekonomi 1100FÖRFÖR01Företagsekonomi A och
Företagsekonomi B eller
Småföretagande A och
Småföretagande B
50
150
50
100
FE1202
FE1203
FE1207
FE1208
Företagsekonomi 2100FÖRFÖR02Företagsekonomi B eller
Småföretagande B
150
100
FE1203
FE1208
Marknadsföring100FÖRMAD0Marknadsföring100FE1204
Redovisning 1100FÖRRED01Redovisning & beskattning100FE1206
Redovisning 2100FÖRRED02Saknar motsvarighet
Ledarskap och organisation100LEDLED0Organisation och ledarskap50FE1205
Affärsjuridik100JURAFF0Saknar motsvarighet
Privatjuridik100JURPRI0Saknar motsvarighet
Rätten och samhället100JURRÄT0Saknar motsvarighet