Barn och fritid

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

A-nivå
Kommunikation 100 PEDKOU0 Saknar motsvarighet
Lärande & utveckling 100 PEDLÄR0 Saknar motsvarighet
Människors miljöer 100 PEDMÄI0 Utveckling, livsvillkor, soc. och
Fritid för funktionshindrade och
Fritidens betydelse
200
50
100
IOS1205
BKF1206
IOS1201
Pedagogiskt ledarskap 100 PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100 LPL1208
Psykologi 1 100 PSKPSY01 Psykologi A 50 PS1201
B-nivå
Pedagogiskt arbete 200 PEGPEA0 Förskola, skola, fritidshem och
Arbetsmiljö och säkerhet
200
50
BKF1204
ARL1201
Hälsopedagogik 100 HALHAL0 Vård & omsorgsarbete eller
Folkhälsokunskap och
Arbetsmiljö & säkerhet
200
50
50
OMV1215
OMV1203
ARL1201
Barns lärande & växande 100 PEDBAS0 Utveckling, livsvillkor, soc. eller
Förskola, skola, fritidshem
200
100
IOS1205
BKF1204
Specialpedagogik 1 100 SPCSPE01 Människor i behov av stöd eller
Utvecklingsstörning och funktionshinder
tillsammans med endera av
Social omsorg
Rehabilitering och habilitering
200
200

150
100

IOS1203
SOMS1207

SOMS1204
SOMS1203

Specialpedagogik 2 100 SPCSPE02 Saknar motsvarighet

 

 

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok