Barn och fritid

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

A-nivå
Kommunikation100PEDKOU0Saknar motsvarighet
Lärande & utveckling100PEDLÄR0Saknar motsvarighet
Människors miljöer100PEDMÄI0Utveckling, livsvillkor, soc. och
Fritid för funktionshindrade och
Fritidens betydelse
200
50
100
IOS1205
BKF1206
IOS1201
Pedagogiskt ledarskap100PEDPEG0Pedagogiskt ledarskap100LPL1208
Psykologi 1100PSKPSY01Psykologi A50PS1201
B-nivå
Pedagogiskt arbete200PEGPEA0Förskola, skola, fritidshem och
Arbetsmiljö och säkerhet
200
50
BKF1204
ARL1201
Hälsopedagogik100HALHAL0Vård & omsorgsarbete eller
Folkhälsokunskap och
Arbetsmiljö & säkerhet
200
50
50
OMV1215
OMV1203
ARL1201
Barns lärande & växande100PEDBAS0Utveckling, livsvillkor, soc. eller
Förskola, skola, fritidshem
200
100
IOS1205
BKF1204
Specialpedagogik 1100SPCSPE01Människor i behov av stöd eller
Utvecklingsstörning och funktionshinder
tillsammans med endera av
Social omsorg
Rehabilitering och habilitering
200
200

150
100

IOS1203
SOMS1207

SOMS1204
SOMS1203

Specialpedagogik 2100SPCSPE02Saknar motsvarighet