Barn och fritid

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

A-nivå
     
Kommunikation100PEDKOU0Saknar motsvarighet  
Lärande & utveckling100PEDLÄR0Saknar motsvarighet  
Människors miljöer100PEDMÄI0Utveckling, livsvillkor, soc. och
Fritid för funktionshindrade och
Fritidens betydelse
200
50
100 
IOS1205
BKF1206
IOS1201 
Pedagogiskt ledarskap100PEDPEG0Pedagogiskt ledarskap100LPL1208
Psykologi 1100PSKPSY01Psykologi A50PS1201
      
B-nivå
     
Pedagogiskt arbete200PEGPEA0Förskola, skola, fritidshem och
Arbetsmiljö och säkerhet 
200
50 
BKF1204
ARL1201 
Hälsopedagogik100HÄLHÄL0Vård & omsorgsarbete eller
Folkhälsokunskap och
Arbetsmiljö & säkerhet
200
50
50 
OMV1215
OMV1203 
ARL1201 
Barns lärande & växande100PEDBAS0Utveckling, livsvillkor, soc. eller
Förskola, skola, fritidshem
200
100 
IOS1205
BKF1204 
Specialpedagogik 1100SPCSPE01Människor i behov av stöd eller 
Utvecklingsstörning och funktionshinder
tillsammans med endera av
Social omsorg
Rehabilitering och habilitering
200
200 

150
100 

IOS1203
SOMS1207

SOMS1204
SOMS1203

Specialpedagogik 2100SPCSPE02Saknar motsvarighet