Barn och fritid

Gy11 (nya)

Poäng

Kod

Gy00 (gamla)

Poäng

Kod

A-nivå
Kommunikation100PEDKOU0Saknar motsvarighet
Lärande & utveckling100PEDLÄR0Saknar motsvarighet
Människors miljöer100PEDMÄI0Utveckling, livsvillkor, soc. och
Fritid för funktionshindrade och
Fritidens betydelse
200
50
100
IOS1205
BKF1206
IOS1201
Pedagogiskt ledarskap100PEDPEG0Pedagogiskt ledarskap100LPL1208
Psykologi 1100PSKPSY01Psykologi A50PS1201
B-nivå
Pedagogiskt arbete200PEGPEA0Förskola, skola, fritidshem och
Arbetsmiljö och säkerhet
200
50
BKF1204
ARL1201
Hälsopedagogik100HALHAL0Vård & omsorgsarbete eller
Folkhälsokunskap och
Arbetsmiljö & säkerhet
200
50
50
OMV1215
OMV1203
ARL1201
Barns lärande & växande100PEDBAS0Utveckling, livsvillkor, soc. eller
Förskola, skola, fritidshem
200
100
IOS1205
BKF1204
Specialpedagogik 1100SPCSPE01Människor i behov av stöd eller
Utvecklingsstörning och funktionshinder
tillsammans med endera av
Social omsorg
Rehabilitering och habilitering
200
200

150
100

IOS1203
SOMS1207

SOMS1204
SOMS1203

Specialpedagogik 2100SPCSPE02Saknar motsvarighet

 

 

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok