Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Nya komvux kontra gamla komvux

Gör övergången till det nya systemet dig förvirrad. Du är förmodligen inte ensam. Här försöker vi orientera dig angående de viktigaste skillnaderna.

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte heller en motsvarighet.

På Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) hittar du information om vilka kurser som motsvarar vilka.

Vår värld utvecklas och nya krav på kunskaper gör att en del av de nya kurserna inte har någon motsvarighet i det gamla systemet.

Har du frågor om till exempel förkunskapskrav är du alltid välkommen att fråga
våra studie- och yrkesvägledare.

Reformen Vux 2012

Den 1 juli 2012 förändrades vuxenutbildningen.

Det gjorde även NTI-skolan.

Först av allt vill vi framhålla att du kan använda såväl nya som gamla kurser för att få högskolebehörighet! Det är alltså inte på något sätt ”kört”, allt du läst tidigare tillgodoräknas och de kurser du läser efter reformen läggs till för att du ska nå den behörighet du siktar på.

NTI-skolan står väl rustad att ta hand om dina studier och resultat i såväl det gamla som det nya systemet!

I det nya systemet sätts istället för betyg på skalan IG-MVG, betygen på skalan A-F. Detta innebär att istället för fyra olika betygssteg så blir det nu sex. Alla betyg mellan A-E är godkända och F är underkänt. A motsvarar MVG, B ett mellansteg, C motsvarar VG, D ett mellansteg, E motsvarar G och F motsvarar IG.

Kurserna har fått nya namn, på många kurser har A och B bytts ut mot 1 och 2, exempelvis: istället för Kemi A, så heter det nu Kemi 1. De två kurserna motsvarar även varandra och det innebär att du kan läsa Kemi A och sedan Kemi 2. De allra flesta kurser på den nya betygskalan har en motsvarighet på den gamla betygskalan, men inte alla och ibland kan det också vara så att två olika kurser från den gamla betygskalan motsvarar en kurs på den nya betygskalan. Detta beror främst på att många kurser som tidigare omfattade 50p nu har gjorts om så att de istället omfattar 100p.

En stor skillnad mot de gamla kurserna är att många kurser nu följs av en eller två siffror plus en bokstav. Dessa kurser har dessutom blivit fler, särskilt inom matematiken. De kurser som följs av ett A innebär att de är en kurs som ligger inom ramen för en yrkesutbildning, medan de kurser som följs av ett B eller C innebär att det är en högskoleförberedande kurs. C är den mest avancerade och läses av elever som riktar in sig mot tekniska eller naturvetenskapliga högre studier. Om en kurs följs av ett A och 2 siffror så innebär det att den har en fortsättningskurs på samma nivå, exempelvis Naturkunskap 1a1 50p, som följs av Naturkunskap 1a2 50p. Det är dock endast kursen Nk 1a1 som är obligatorisk för en yrkesexamen, om du vill så kan du läsa till Nk 1a2 för att få motsvarande Naturkunskap 1b, som är högskoleföreberedande.

Kurser som startar innan den 1 juli 2012 läses på betygskalan IG-MVG och slutbetyg kan utfärdas på dessa kurser även efter detta datum. Slutbetyg: 2 350p varav 2 250p minst G.

Kurser som startar efter dem 1 juli 2012 läses på betygskalan A-F och då läser du mot gymnasieexamen omfattande 2 400p varav 2 250p måste vara lägst E.