Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kurslitteratur

Kurslitteratur på NTI-skolan »

Klicka på länken ovan för att hitta och köpa den kurslitteratur (kursbok eller kursböcker) som hör till den kurs du ska studera.

 

Tips inför dina studier:

  • Titta på litteraturlistan i god tid innan din utbildning börjar
  • Du väljer själv om du vill låna litteraturen på ditt bibliotek eller om du vill köpa litteraturen
  • Om du ska köpa kurslitteraturen kan du använda länken nedan. Klicka på länken och skriv in vilken kurs du ska studera. Du får fram i detalj vilken litteratur du behöver och kan välja att köpa den direkt i bokhandeln.
  • OBS! Om det finns två olika böcker i listan så är det den litteratur som finns listad i ditt elevrum som är den rätta.
  • Ta kontakta med specialpedagogerna på NTI-skolan: specialpedagog@nti.se, om du behöver en inloggning till inläsningstjänst för att kunna få böckerna upplästa som tal- eller ljudböcker
  • Du kan alltid kontakta din lärare (via elevrummet) om du är osäker.

Kurslitteratur på NTI-skolan »