Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kika in i elevrummet

 

Varje studerande på våra distansutbildningar har ett eget elevrum. Här kan du besöka ett!

I elevrummet hittar våra studerande veckans läshänvisningar, sina närvarouppgifter och aktuell information. Det är också här de studerande hittar meddelanden från sina lärare. Har du glömt en uppgift blir du snabbt påmind!

Här kan du kika in!