Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Är du SYV i en kommun?

Här har vi samlat frågor och svar som kan vara aktuella för dig.

Aretsplatsförlagt lärande, APL

APL, Arbetsplatsförlagt lärande ger dig möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i yrkeslivet.

APL under sommaren

Vi avråder från att lägga praktik (APL) under jul/nyår, påskhelgen samt under sommarmånaderna maj-augusti då ordinarie personal är på semester. Sommarvikarier får inte handleda praktikanter.

Kontakta NTI-skolans praktiksamordnare för respektive yrkeskurs om du har frågor eller för att få ytterligare information.

Vård & Omsorg, Barn & Fritid

Som praktiksamordnare för omvårdnadskurserna samt barn- och fritidskurserna här på NTI-skolan ansvarar jag för att du som elev ska få den information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din APL-kurs.

Kurser med APL på NTI-skolan är

Vård och omsorg
• Vård- och omsorgsarbete 1 & 2
• Akutsjukvård
• Äldres hälsa och livskvalitet
• Psykiatri 2
• Specialpedagogik 2

Barn och fritid
• Pedagogiskt arbete
• Socialt arbete
• Specialpedagogik 2
• Skapande verksamhet

Tänk på att det är viktigt att APL är samordnad innan kursen börjar, alternativt att eleven har validerat bort sin praktik. I annat fall riskerar eleven att få F i kursen.

Tänk också på att begära ett utdrag från belastningsregistret inför din praktik, Detta för att du inte ska bli nekad en praktikplats på grund av något som finns i ditt belastningsregister. Alla verksamheter har själva rätten att bestämma om att ta emot praktikelever oavsett orsak. Vi rekommenderar därför att eleven alltid beställer hem ett utdrag oavsett kurs. Detta beställs enklast via polisens hemsida (http://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag). Beställ utdraget omgående då hanteringen kan dra ut på tiden. Utdraget får heller inte vara äldre än 1 år.
Praktiksamordnare: Agnetha Aronsson & Maria Abrahamsson
E: praktiksamordning@nti.se

Butikssäljare
Under utbildningen ska du göra praktik, så kallad arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Du ansvarar själv för att ordna en praktikplats men kan få tips och råd av din lärare.
På praktikplatsen ska du ha en handledare. När du hittat praktikplats meddelar du din lärare.

Det är kursen Handel – specialisering som innefattar praktik, den är 20 veckor (hela utbildningstiden). Parallellt läser du övriga kurser i utbildningen. Praktiken är 3 dagar i veckan och startar från vecka ett på utbildningen. (Lärling 3,5 dagar/vecka).

Hotellreceptionist och Turism
Under utbildningen ska du göra praktik, så kallad arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Du ansvarar själv för att ordna en praktikplats men kan få tips och råd av din lärare.
På praktikplatsen ska du ha en handledare. När du hittat praktikplats meddelar du din lärare.

I kursen Reception 3 ingår APL. Du gör praktik cirka 32 timmar i veckan under 5 veckors tid, vilket totalt blir 20 dagars praktik. Det förekommer även praktik i kurserna Våningsservice 1 och Guide och reseledare.

Här får du lite information som du kan ha nytta av i din dagliga gärning.

Extra anpassningar

Studerande med dyslexi och liknande kan få tillgång till inlästa läromedel. Detta förutsätter dock att det läromedel vi använder finns tillgänglig via inläsningstjänst digitala bibliotek. Vi rekommendera att eleven sänder in ett intyg från en dyslexiutredning eller liknande.

Vi erbjuder inga färdiga stödpaket utan skräddarsyr kursanpassningar utifrån den information vi får in från kommun, elev eller ombud. Kursanpassningarna tar alltid avstamp från en individuell bedömning och utifrån den aktuella kursen och dess kunskapskrav.

Alla anpassningar av detta slag görs givetvis på detaljnivå i samråd med lärare och studerande så att likvärdig bedömning säkras.

Information om laborationskurser

I ämnena fysik, kemi, biologi och naturkunskap finns obligatoriska laborationsmoment. I naturkunskap och biologi sker dessa i hemmiljö med utrustning som eleven kan hitta i sitt närområde. I fysik och kemi däremot sker de laborativa momenten både i hemmiljö, men också med utrustning som skickas hem till eleven och/eller i lokal anordnad av NTI-skolan.

Mer om labbar – laborationslåda eller laboration på plats?

I kurserna fysik 1b1, fysik 1b2, fysik 2 och kemi 1 används i huvudsak en s.k. laborationslåda som skickas hem till eleven – där finns all utrustning som eleven behöver för att kunna utföra de obligatoriska experimenten. I kemi 2 och fysik 3 sker laborationsmomenten på lokal i Stockholm. NTI-skolan anordnar labbhelger där eleverna får handledning i utförandet av de laborativa momenten. Laborationerna på lokal utförs alltså på en helg under kursens gång och bokas av eleven genom läraren när eleven påbörjat kursen. Detaljerad information kring detta ges i respektive kurs som berörs.

Obs! För Norrort, Vux5, Stockholm, Västerås och Järfälla sker de laborativa momenten på lokal i alla kurser i fysik och kemi i enlighet med de avtal dessa kommuner har med NTI-skolan.

Obs! Bor man som elev t.ex. utomlands kan kurser med laborativa moment vara något svårt att genomföra. NTI-skolan skickar inte laborationslådor utomlands och förekommer labb på lokal så förväntas man kunna närvara där.

NTI-skolan är certifierad av SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag

SAUF har granskat NTI-skolans kvalitetssystem och kommit fram till att vi överensstämmer med SAUF:s krav på kvalitet.

Dessa områden har granskats:

Åtagande mot betalande kund
• Bokning
• Avbokning / ombokning
• Fakturering /betalning
• Nöjdkund-åtaganden

Mål för lärandet
• Målgrupp
• Syfte
• Förkunskaper
• Test av kunskaper
• Kunskapsprov

Metod för lärandet
• Metodik
• Pedagogik
• Lärarens kompetens
• Dokumentation

Process för utvärdering av lärandet
• Dokumenterad utvärderingsprocess 
• Kundklagomålshantering

Resultat i relation till åtagandet
• Nöjdhetsgrad hos deltagande 
• Nöjd betalande kund

Här kan du läsa om SAUF »

Matematikvideo.se

matematikvideo

NTI-skolan samarbetar med Matematikvideo.se så att alla matematikkurser även innehåller pedagogiska videogenomgångar av olika moment från kursen.

Genomgångarna är ett stöd som alla våra matematikelever får tillgång till utan kostnad och kan användas under hela studietiden då de läser en kurs i matematik.

 

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok