Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Grafisk kommunikation

Denna utbildning främjar din kreativa, estetiska och tekniska förmåga.

Grafisk produktion är en utbildning som syftar till att ge dig en djup förståelse och en bred kunskap om visuellt budskap och hur det framställs för olika syften och sammanhang.

Kursen omfattar kunskaper hela vägen från manus och originalbild till den färdiga trycksaken – från idé till färdig produkt. Föutom kunskap om programvara och trycktekniker, lär du dig hur du bör utforma ditt budskap för att nå olika målgrupper. Utbildningen ger dig även en god grund att stå på om du önskar fortsätta inom området grafisk formgivning för tryck eller webb.

OBS Viss litteratur på engelska kan förekomma!

Programvaror
Lämpligt layoutprogram (exempelvis PagePlus Essentials eller Adobe InDesign), bild- och textredigeringsprogram.

Förkunskaper
Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande. Utbildningen förutsätter också att du har en viss datorvana. Viss litteratur på engelska kan förekomma. 

Övrigt:
Heltid, distans 

Kurstyp:
Gymnasial vuxenutbildning

 

Grafisk produktion 400p

Kurs

Poäng

Kurskod

Grafisk kommunikation 1 100 GRAGRA01
Grafisk kommunikation 2 100 GRAGRA02
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100 GRAGRA0
Original, reproduktion och prepress 100 GRAGRR0