Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Yrkesutbildningar

Vi erbjuder ett stort antal yrkesutbildningar. I många av dem ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, som ger dig en chans att praktiskt pröva dina kunskaper i rätt arbetsmiljö.

Utbildningar på distans
NTI-skolan har ett stort utbud av utbildningar på distans – både inom teoretiska ämnen och som direkta yrkesutbildningar. Samtliga utbildningar på distans ger dig som elev nära kontakt med utbildade lärare som handleder dig genom hela utbildningen.

NTI-skolan har lång erfarenhet av vuxenutbildning. Våra yrkesutbildningar har en tydlig arbetslivsanknytning och ger yrkeskompetens – vilket gör att du har lätt att få jobb direkt efter utbildningen. Nedan finns information om hur du ansöker till just din kommun.

Hur söker man yrkesutbildningar på distans?
Du kan söka yrkesutbildningar och övriga utbildningar på distans från och med det år du fyller 20, eller om du har en avslutad gymnasieutbildning. Ansöker gör du via din hemkommun. Beslut och dina kursval skickas därefter till NTI-skolan. I god tid före kursstart skickas allt material om den utbildning du valt till din e-post. Du börjar plugga!

 

Här finner du information om hur du söker i Storstockholm

OBS! utbudet kan variera mellan olika kommuner.