Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Målet är att stötta barn med funktionsnedsättningar

Möt Lena Westerberg, en av våra målinriktade elever.

Vad pluggade du på NTI-skolan?
Jag studerade specialpedagogik och socialpedagogik.

Varför valde du NTI-skolan?
Jag sökte via Komvux i Tyresö och det var studievägledaren där som visade mig NTI-skolan och att det som jag var intresserad av att läsa fanns där.

Hur gick det att studera på distans?
I början var det svårt och ovant, men en del berodde på att jag var, och är, ovan att använda datorer.

Vilka är de största fördelarna med distansstudier tycker du?
Det största fördelarna med distansstudier är att jag själv lägger upp studierna och att jag har en deadline som ska hållas. På det sättet känns det väldigt fritt.

Vilka kunskaper har du fått möjlighet att utveckla genom din utbildning?
Jag har förutom kunskaperna jag har fått med det jag har läst, också lärt mig att hantera datorer bättre.

Vad hade varit skillnaden om du hade läst i klassrum jämfört med på distans?
Skillnaden är att man inte kan diskutera ämnet på samma sätt som om du har en person framför dig. Det kunde jag sakna lite eftersom jag har lättare att uttrycka mig verbalt, än via en text.

Vad är målet med dina studier? 
Målet med mina studier är att förkovra mig teoretiskt inom mitt arbete som bland annat är att stötta barn med funktionsnedsättningar.