Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Områdesbehörighet – Naturvetenskap

På NTI-skolan läses alla kurser i det naturvetenskapliga basåret som enskilda kurser.

Sätt ihop ditt Naturvetenskapliga basår!

Basåret läses i två delar: Första delen utgörs av en bastermin medan andra utgörs av en inriktning beroende på vilket målet med högskolestudierna sedan är. För del 2 väljs en av fyra möjliga inriktningar. För att valet ska bli rätt, se nedan vilka områdesbehörigheter respektive inriktning ger. Läs på heltid och få rätt behörighet på 32, 37 eller 42 veckor beroende på inriktning. Har du funderingar rådgör gärna med en studievägledare.

 

Utbildningsbeskrivning
Vill du läsa vidare till civilingenjör, läkare eller fysiker men saknar naturvetenskaplig behörighet från gymnasiet? För dig som behöver särskild behörighet till högskolans naturvetenskapliga och tekniska utbildningar så är våra naturvetenskapliga kurser startskottet!

Om du inte läste de första kurserna inom naturvetenskap på gymnasiet, då är det till kurserna som är listade under Del 1 som du ska söka till i först hand. Del 2 utgörs av en inriktning beroende på vilket målet med högskolestudierna sedan är. För del 2 väljer du kurser inom den inriktning och områdesbehörighet som du behöver. För att valet ska bli rätt kolla nedan vilka områdesbehörigheter respektive inriktning ger.

 

Om du redan har läst kurserna som ingår i del 1 kan du gå direkt till valfri del 2. Har du funderingar rådgör gärna med en studievägledare.

Del 1 av 2
Förkunskaper: Matematik 2a, 2b eller 2c /Matematik B

Poäng Kurskod
Biologi 1 100 BIOBIO01
Fysik 1a* 150 FYSFYS1a
Kemi 1* 100 KEMKEM01
Matematik 3c 100 MATMAT03c

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner. Nationellt prov i matematik.

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A10
Vidare studier: Civilingenjör, sjukhusfysiker
Omfattning: 300p, 15v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a alt 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

Poäng Kurskod
Fysik 2* 100 FYSFYS02
Kemi 2* 100 KEMKEM02
Matematik 4 100 MATMAT04

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner. Nationellt prov i matematik.

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A11

Vidare studier: Agronom, hortonom, landskapsarkitekt, receptarie
Omfattning: 300p, 15v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

Poäng Kurskod
Biologi 2  100 BIOBIO02
Kemi 2* 100 KEMKEM02
Matematik 4 100 MATMAT04

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner. Nationellt prov i matematik.

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A12
Vidare studier: Biomedicinsk analytiker
Omfattning: 200p, 10 v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

Poäng Kurskod
Biologi 2  100 BIOBIO02
Kemi 2* 100 KEMKEM02

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner.

 

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A13
Vidare studier: Läkare, optiker, tandläkare, veterinär
Omfattning: 400p, 20 v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

Poäng Kurskod    
Biologi 2 100 BIOBIO02    
Kemi 2* 100 KEMKEM02    
Fysik 2* 100 FYSFYS02    
Matematik 4 100 MATMAT04

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner. Nationellt prov i matematik.