Naturvetenskapligt basår

Hette tidigare Naturvetenskapligt tekniskt basår

Vill du läsa vidare till civilingenjör, läkare eller fysiker men saknar naturvetenskaplig behörighet från gymnasiet? För dig som behöver särskild behörighet till högskolans naturvetenskapliga och tekniska utbildningar så är naturvetenskapligt tekniskt basår startskottet!

 

Utbildningsbeskrivning
Naturvetenskapligt tekniskt basår läses i två delar: Första delen utgörs av en bastermin medan andra utgörs av en inriktning beroende på vilket målet med högskolestudierna sedan är. För del 2 väljs alltså en av fyra möjliga inriktningar. För att valet ska bli rätt kolla nedan vilka områdesbehörigheter respektive inriktning ger.

Läs på heltid och få rätt behörighet på 32, 37 eller 42 veckor beroende på inriktning. Om du redan har läst kurserna som ingår i del 1 kan du gå direkt till valfri del 2. Har du funderingar rådgör gärna med en studievägledare.

Del 1 av 2
Omfattning: 450p, 22 v heltid
Förkunskaper: Matematik 2a, 2b eller 2c / Matematik B

Poäng

Kurskod

Biologi 1 100 BIOBIO01
Fysik 1a* 150 FYSFYS1a
Kemi 1* 100 KEMKEM01
Matematik 3c 100 MATMAT03c

 

 

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner.

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A10
Vidare studier: Civilingenjör, sjukhusfysiker
Omfattning: 300p, 15v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a alt 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

Poäng

Kurskod

Fysik 2* 100 FYSFYS02
Kemi 2* 100 KEMKEM02
Matematik 4 100 MATMAT04

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner.

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A11
Vidare studier: Agronom, hortonom, landskapsarkitekt, receptarie
Omfattning: 300p, 15v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

Poäng

Kurskod

Biologi 2  100 BIOBIO02
Fysik 2* 100 FYSFYS02
Matematik 4 100 MATMAT04

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner.

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A12
Vidare studier: Biomedicinsk analytiker
Omfattning: 200p, 10 v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

Poäng

Kurskod

Biologi 2  100 BIOBIO02
Kemi 2* 100 KEMKEM02

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner.

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A13
Vidare studier: Läkare, optiker, tandläkare, veterinär
Omfattning: 400p, 20 v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

 

Poäng

Kurskod

   
Biologi 2 100 BIOBIO02    
Kemi 2* 100 KEMKEM02    
Fysik 2* 100 FYSFYS02    
Matematik 4 100 MATMAT04    

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner.