Områdesbehörighet – Naturvetenskap

Vi har tyvärr inte kurspaketet Naturvetenskapligt basår i vårt utbud längre. Det som tidigare hette Naturvetenskapligt tekniskt basår. Här lägger vi information om områdesbehörighet för naturvetenskap.

Vill du läsa vidare till civilingenjör, läkare eller fysiker men saknar naturvetenskaplig behörighet från gymnasiet? För dig som behöver särskild behörighet till högskolans naturvetenskapliga och tekniska utbildningar så är våra naturvetenskapliga kurser startskottet!

Utbildningsbeskrivning
Om du inte läste de första kurserna inom naturvetenskap på gymnasiet,

då är det till kurserna som är listade under Del 1 som du ska söka till i först hand. Del 2 utgörs av en inriktning beroende på vilket målet med högskolestudierna sedan är. För del 2 väljer du kurser inom den inriktning och områdesbehörighet som du behöver. För att valet ska bli rätt kolla nedan vilka områdesbehörigheter respektive inriktning ger.

 

Om du redan har läst kurserna som ingår i del 1 kan du gå direkt till valfri del 2. Har du funderingar rådgör gärna med en studievägledare.

Del 1 av 2
Förkunskaper: Matematik 2a, 2b eller 2c /Matematik B

PoängKurskod
Biologi 1100BIOBIO01
Fysik 1a*150FYSFYS1a
Kemi 1*100KEMKEM01
Matematik 3c100MATMAT03c

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner. Nationellt prov i matematik.

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A10
Vidare studier: Civilingenjör, sjukhusfysiker
Omfattning: 300p, 15v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a alt 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

PoängKurskod
Fysik 2*100FYSFYS02
Kemi 2*100KEMKEM02
Matematik 4100MATMAT04

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner. Nationellt prov i matematik.

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A11

Vidare studier: Agronom, hortonom, landskapsarkitekt, receptarie
Omfattning: 300p, 15v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

PoängKurskod
Biologi 2 100BIOBIO02
Kemi 2*100KEMKEM02
Matematik 4100MATMAT04

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner. Nationellt prov i matematik.

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A12
Vidare studier: Biomedicinsk analytiker
Omfattning: 200p, 10 v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

PoängKurskod
Biologi 2 100BIOBIO02
Kemi 2*100KEMKEM02

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner.

 

Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A13
Vidare studier: Läkare, optiker, tandläkare, veterinär
Omfattning: 400p, 20 v heltid
Förkunskaper: Biologi 1/Biologi A, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2/Fysik A, Kemi 1/Kemi A och Matematik 3b eller 3c /Matematik C

PoängKurskod  
Biologi 2100BIOBIO02  
Kemi 2*100KEMKEM02  
Fysik 2*100FYSFYS02  
Matematik 4100MATMAT04

*Obs! Labb på lokal förekommer i vissa kommuner. Nationellt prov i matematik.