Litteraturförteckning

Titta igenom litteraturlistan innan din utbildning börjar så kan du hitta boken du behöver på bibliotek eller köpa den hos oss.

Litteraturförteckning över NTI-skolans kurser 
Vill du köpa boken du behöver säljer vi kurslitteratur till förmånliga priser och skickar hem den direkt till dig.

Litteraturförteckning »

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det?  Vi hjälper dig.

Ranin Matti
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: månd. & torsd. 13-15
E-post: syv@nti.se

Frågor på det? VI hjälper dig.
Frågor på det? VI hjälper dig.

Ann-Catrin Johansson
Studie- och yrkesvägledare
E-post: syv@nti.se