Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Funktionsnedsättning inget hinder för utbildning

Möt Caroline en av våra elever som med hjälp av sin egen målmedvetenhet och vår struktur är på god väg mot sina mål.

På vilket sätt underlättar distans studier för dig i din vardag?
Det var egentligen inget val jag gjorde att läsa på distans eftersom det bara fanns halv och heldistansstudier, men det har passat mig bra. En kurs, företagsekonomi A har jag läst på halvdistans, vilket var bra för att det är svårt att lära sig alla ekonomiska begrepp helt på egen hand också fick man diskutera med klasskamraterna och läraren. Resten av kurserna läser jag på heldistans, vilket fungerar bra eftersom de ämnena jag läser på heldistans antigen är teoretiska eller datorkurser och vi har en jättebra lärplattform. Det är flexibelt och lugnt att läsa på distans och jag har väldigt god kontakt med lärarna och får väldigt bra hjälp av dem via lärplattfomen och telefon. Det sparar mig tid att läsa på distans, jag slipper åka iväg till skolan och behöver inte passa tider förutom på halvdistanskursen. Det jag saknar ibland är att diskutera mer med lärare och klasskamrater.

Vad är det viktigaste i utformningen av din studieplan?
Det viktigaste i utformningen av min studieplan är struktur, veckoplanering, att få veta vad som förväntas av mig, tydlig och tillräcklig information om betyg, kursinnehåll, etc. och tydliga instruktioner om hur uppgifterna ska utföras samt god kontakt med läraren. Det fungerar väldigt bra på NTI-skolan. Med Aspergers (stort A) syndrom som jag har, har man som regel problem med snabba förändringar, byten, kontakter med flera olika, behöver klara, fasta rutiner och instruktioner. Jag behöver verkligen detta för att klara en kurs

Vad hade varit skillnaden om du hade läst i klassrum jämfört med på distans?
Skillnaden gentemot klassrumsstudier för mig är att distansstudier är lugnare, flexiblare och tar mindre tid, jag behöver inte resa iväg, men däremot är det mindre socialt. Jag får mindre kontakt med andra elever och lite mindre kontakt med lärarna och mindre dialog/diskussion, vilket är ett minus ibland, lite beroende på vilka kurser jag läser. Distansstudier passar mig bra eftersom jag behöver en lugn studiemiljö och vill kunna studera när det passar mig och jag får bra kontakt med läraren via lärplattformen och telefon.

Vad tycker du om våra kursbeskrivningar?
Möjligtvis kan ni vara tydligare i era kursbeskrivningar, lite mer konkret och lite fler vanliga ord hade nog kunnat hjälpa en del personer överlag. Dock borde jag (och kanske fler än jag) kontakta studie & yrkesvägledare oftare, fast man bara läser enstaka kurser. Antingen i hemkommunen eller på skolan. Det är en erfarenhet jag gjort.

Vad är målet med dina studier?
Mitt mål med mina studier är att få jobb inom det jag vill och kan jobba med och som jag brinner för d.v.s. administration i någon form på ett litet företag. Jag har även läst en kurs i företagsekonomi, en juridikkurs och en sociologikurs för jag är intresserad även av dessa ämnen och för att bredda mig och kunna söka fler jobb och då förhoppningsvis ha ytterligare lite lättare att få ett jobb.