Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

I Kalla fakta som sändes i TV4 4/12 lyfter man på locket och synliggör ett problem svenska skolan och i förlängningen hela svenska samhället brottas med idag, elever som sitter hemma istället för att delta i skolundervisningen.

I dokumentären möter vi några ungdomar (grund- och gymnasieskola) som av olika anledningar inte klarar av att inkluderas i den ”normala” skolgången eftersom deras svårigheter gör sig påminda i en rad olika sammanhang. Gemensamt för de personer som intervjuas är att samtliga har en problematik inom NPF-området (neuropsykiatriskt funktionshinder) där autism och ADHD är två av de mest framträdande diagnoserna.

Tydligt är att problemet inte sitter i viljan att delta i undervisningen utan att miljö, sociala krav och stress är faktorer som omöjliggör skoldagen för många. I en inledningsfas kan det handla om några strötimmar där eleven avviker men beteendet eskalerar ofta och landar inte sällan i en total exkludering. Enligt den undersökning som Kalla fakta genomfört handlar det idag om ungefär 5500 elever i grund- och gymnasieskolan som sitter hemma istället för att delta i skolarbetet.

Professor och överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin Christoffer Gillberg talar om hur svenska skolan ska vara inkluderande och en plats för alla men trycker på hur oförmågan att fånga upp och uppmärksamma beteendeavvikelser och unika behov inte når önskvärda nivåer. Han menar att kompetensen om dessa funktionsvariationer på det stora hela saknas i skolan men att kunskapen ändå finns på individbasis hos lärare, specialpedagoger och skolledare, vilket ger hopp.

Någonting man lätt glömmer i sammanhanget är den påverkansgrad de hemmasittande eleverna har på sin omgivning. I dokumentären träffar vi två föräldrar som tvingats lägga sin egen karriär på is för att vara ett stöd åt sitt barn. Hur det på sikt påverkar familjerelationer kan vi bara ana.

Dagligen ”träffar” vi på NTI-skolan elever med trasiga erfarenheter från sin egen skoltid. Vi vet att många elever klarar av de högt uppsatta kraven skolan ställer idag men vi får aldrig glömma bort de individer som helt eller delvis tagit steget från skolvärlden. Här är självförtroendet ofta kört i botten och tror om att lyckas i studierna är obefintlig. Kan distansstudieformen vara ett rimligt alternativ i detta sammanhang?

Bara genom att konstatera att distansen inte kräver fysisk närvaro besvarar frågeställningen om att tvingas ingå i en social kontext där möten med pedagogisk personal och andra elever utgör en avgörande faktor. Här blir alla elever centrala och med våra anställda lärare har vi en unik möjlighet att se elevens individuella behov. NTI-skolan kan erbjuda specialpedagogisk kompetens och ett löfte om att eleven ges möjlighet att synliggöras och ledas genom sina studier. Genom ett nära samarbete med sin lärare och specialpedagog hittar vi anpassningar som skapar en likvärdig förutsättning att klara av studierna utan att behöva kohandla med sina svårigheter för att få den hjälp man behöver.

Genom vårt arbete skapar vi vägar för alla elever och ger de som behöver en andra chans!

 

Vid pennan,

 

NTI-skolans specialpedagoger

2 Kommentarer
  • Evan
    Posted at 20:40h, 11 december Svara

    Tack för ordet! Ni sätter fingret på något mycket viktigt. Distansstudier är ett utmärkt alternativ som passar många. Bra där!

  • Kajsa
    Posted at 19:47h, 13 december Svara

    Wow! Fantastisk

Posta en kommentar