Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Den digitala revolutionen har förändrat hur vi kommunicerar, konsumerar, lever och naturligtvis också hur vi lär. Digitaliseringen har gett oss framtidens lärande.

Att plugga på distans via digitala klassrum och läromedel är en starkt växande global trend och har så många fördelar att e-lärande på distans ses som framtidens lärande. Det finns många orsaker till varför den här typen av studier har blivit så framgångsrik. Häng på när vi går igenom 8 framgångsfaktorer:

  • Ett lärande som når alla

Traditionellt lärande har sina fysiska begränsningar. Ett klassrum kan bara ta en viss mängd elever, lärare bara nå ut till en begränsad grupp, och avstånden mellan skola och elev kan också bli ett hinder. Ett digitalt klassrum kan teoretiskt sett rymma hur många elever som helst, ett webbseminarium nå alla som vill lyssna, och tack vare distansstudier behöver ingen välja bort kunskap på grund av att den ligger för långt bort. Distansutbildningar är även inkluderande eftersom funktionsnedsättning eller sociala fobier inte är något hinder.

  • Ett personligt lärande

Ett av de största hindren för att studera vidare är att det inte passar in i det liv man lever efter gymnasiet. Har man ett arbete finns det kanske inte ekonomiska möjligheter att sluta jobba för att börja plugga, eller så tar barn och familj den tid då man skulle behöva vara i klassrummet. Att själv kunna välja var, när, hur och i vilken takt man studerar, ger frihet och flexibilitet så att man kan plugga vidare var än i livet man än befinner sig.

  • Ett flexibelt lärande

Den frihet som digital distansutbildning ger gör att man kan studera på sina egna villkor. Det går att välja att plugga den tid på dygnet då man känner sig som mest fokuserad och motiverad, ta pauser när man själv vill, och man behöver inte längre känna att man halkar efter i studierna bara för att man var förkyld dagen då det var den där viktiga föreläsningen. Med ett digitalt utbildningsmaterial kan man själv välja när och hur många gånger, man vill ta del av det. Kunskaperna finns där på dina villkor.

  • Ett aktuellt lärande

En stor fördel med distansstudier är att det digitala utbildningsmaterialet är flexibelt och går snabbt att ändra och leverera. Det är lätt att uppdatera och blir därmed inte förlegat på samma sätt som traditionella tryckta läromedel. Man får alltid en aktuell och relevant kunskap.

  • Ett roligt lärande

Att själv kunna välja plats och tid gör pluggandet mer bekvämt och roligt. Det går lättare att motivera sig till att plugga. Dessutom gör det digitala studiematerialet, som finns i många olika typer av former och medier, att studierna blir mer underhållande och stimulerande.

  • Ett kostnadseffektivt lärande

Digital utbildning kräver minimalt med fysiska resurser som klassrum och böcker. En lärare som lär ut på distans kan på egen hand nå ut till en stor mängd elever, så man sparar in på personal (digitala klassrum kräver heller ingen städning eller service). Distansutbildning kräver heller inga, eller mycket få, transporter och blir på så sätt en billig utbildningsmetod. Dessutom kan de studenter som vill kombinera pluggandet med jobb för att slippa studielån eller minskad inkomst.

  • Ett miljövänligt lärande

Våra transporter har en stor inverkan på klimatet och ska vi klara miljömålen måste vi dra ned på vårt resande. Distansstudier är en väldigt miljövänlig utbildningsform eftersom man inte behöver resa till lektionerna. Dessutom är det digitala utbildningsmaterialet mycket resurs- och energisnålt.

  • Ett lärande för utvecklingsländernas framtid

Distansstudier är till stor hjälp för de som vill plugga vidare i Sverige och andra västländer, men den riktigt stora slagkraften ser man nu i andra delar av världen. Utbildning är grunden för att ett land ska kunna utvecklas och för att kunna höja levnadsstandarden. Tidigare har utvecklingsländer som till exempel länderna i Afrika kämpat mot stora avstånd och dålig infrastruktur. Men nu kommer den mobila tekniken starkt i de länderna, och med den distansutbildningarna. E-lärandet växer med 15 % per år i Afrika (upp till 30 % i vissa länder), och med kunskaperna växer även ekonomin och infrastrukturen som snabbt tar utvecklingsländerna mot en ny bättre framtid. Distansstudier inte bara berikar liv, här räddar de dessutom liv.

Använd framtidens lärande för att skapa din framtid. Vi finns där du finns, från Haparanda i norr till Trelleborg i söder och kan erbjuda dig över 250 kurser på distans, allt från kurser i teoretiska ämnen, som svenska, engelska och matematik, till rena yrkesutbildningar inom data, turism, vård och omsorg m.m. Kontakta oss om du vill veta mer om att plugga på distans!

Inga kommentarer

Posta en kommentar

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok