Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Distansstudier blir allt mer populära. Det beror på att de kombinerar det bästa av två världar, den traditionella klassrumsundervisningen med digitaliseringens alla möjligheter och framtidens smarta lärande. Här är anledningarna till varför att plugga på distans har det bästa av båda studievärldar.

1 – Ett klassrum som är öppet dygnet runt

Att gå i skolan innebär vanligtvis att man måste befinna sig i en skollokal under ett visst antal timmar dagtid på veckorna. Det har självklart sina begräsningar. Har man jobb eller familj eller reser mycket måste man välja bort något för att kunna plugga. Med distansstudier är klassrummet digitalt, och finns i din telefon och dator dygnet runt hela veckan. Du kan själv välja när det passar dig att gå dit och ta del av kunskaperna. I ditt liv är det kanske på kvällar och helger du har tid att plugga. Du anpassar studierna efter dina förutsättningar, inte tvärtom, och de behöver inte krocka med annat i livet.

2 – Din skolbänk där du vill ha den

Det digitala klassrummet är också väldigt portabelt. Så länge du har med dig en telefon, surfplatta eller dator och har tillgång till internet kan du ha din skolbänk precis där du vill, hemma i soffan, på ett fik, på tåget, i de colombianska bergen m.m. Precis som med tidpunkten när du läser kan du även välja platsen efter dina möjligheter och förutsättningar.

3 – Lärarkontakt är helt individanpassad

Att få hjälp och stöd av en lärare är en nödvändighet för lyckade studier. Självklart finns en personlig lärare tillgänglig varje vardag även när du pluggar på distans. Istället för att räcka upp handen kontaktar du din lärare via telefon, mail eller Skype. Kontakten med din lärare är alltid individuell och ni bygger tillsammans upp samma relation och förtroende som om ni var i klassrummet. Läraren svarar på dina frågor, ger återkoppling på dina studieuppgifter, gör muntliga uppgifter tillsammans med dig, berättar hur det går för dig och när utbildningen går mot sitt slut har ni ett samtal om ditt betyg och på vilka grunder det har satts.

4 – Många olika läromedel

I traditionella studier har man sina skolböcker och går på föreläsningar. Det gäller för distansstudier också, men på ett mycket mer flexibelt sätt. Läroböckerna finns som e-böcker eller ljudböcker, som är betydligt enklare att bära runt på, och föreläsningar har du ofta som filmer som du kan se var och när du känner för det, och dessutom hur många gånger du vill. Utöver det här använder distansutbildningarna läromedel som webbsidor, podcasts, bildspel, interaktiva medier som till exempel spel och mycket annat. Mångfalden av läromedel gör inte bara studierna roligare, de blir dessutom mer stimulerande så att du tillgodogör dig kunskaperna bättre och under lägre tid. Du lär dig mer helt enkelt.

5 – Läsa i din egen takt

När man pluggar i ett traditionellt klassrum tillsammans med den övriga klassen måste man hålla samma takt som de övriga eleverna. Med distansstudier har du friheten att plugga i din egen hastighet och behöver inte känna stress eller frustration. Är det delar av utbildningen som du redan kan sedan tidigare kan du hoppa över dem och fokusera på det du verkligen behöver lära dig.

Det går dessutom att läsa Komvux på distans i valfri studietakt som passar just det liv du lever. För en del passar det bättre att läsa på 25 % eller 50 % än att läsa på helfart.

6 – Geografiskt obunden kunskap

Precis som med traditionella klassrumsstudier söker du Komvux via den kommun där du bor men det innebär inte att du är låst till platsen och dess möjligheter. I Komvux på distans har du tillgång till kunskaper världen över. Du är inte låst till lärare och föreläsningar på din egen ort och oavsett om du läser på Komvux i Stockholm, Göteborg, Vetlanda eller Kil har du i princip samma möjligheter och förutsättningar. Kunskaperna blir tillgängliga för alla oavsett var man bor.

7 – Klasskamrater och grupparbeten

En del kan kanske sakna det sociala när de läser på distans, att umgås och ha roligt med klasskompisarna, men för många andra är det en lättnad att kunna läsa i lugn och ro utan att bli störd av prat och stök. Det går dessutom att ha kontakt med kurskompisarna även om ni inte sitter på samma plats. Vill ni kunna prata om utbildningen, diskutera uppgifter och frågor, få tips och hjälp eller stödja andra går det att skapa en Facebook-grupp eller ett diskussionsforum för utbildningen i det digitala klassrummet där alla kan mötas digitalt och dela inlägg. Vill du väldigt gärna träffa någon från kursen i det verkliga livet kan du ta reda på om det finns någon som bor i närheten. Då kan ni till exempel träffas och plugga ihop.

8 – Studiemedelsberättigade studier

Läser du på minst halvfart är distanskurserna på Komvux studiemedelsberättigade. Det är dessutom mer ekonomiskt fördelaktigt att läsa på distans eftersom du inte behöver resa eller köpa lunch. Vill du plugga utomlands kan du välja ett land med lägre levnadsomkostnader så att studiestödet räcker längre.

Inga kommentarer

Posta en kommentar