Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Allt mer av det vi gör sker digitalt; kommunikation, handel, bankärenden, dejting, mediekonsumtion och mycket annat, så det är inte så konstigt att allt fler digitala verktyg hittar in i klassrummen för att hjälpa oss med våra studier. En av de senaste innovationerna heter Albert – den digitala matteläraren.

En svensk startup insåg att skoleleverna i landet inte alltid fick det stöd de behövde med sina matteläxor och studier. Lösningen blev att ta fram en digital mattelärare som alltid har tid för barnen och deras behov. Albert är en digital lösning baserad på artificiell intelligens som anpassar sig efter varje elevs nivå och personliga behov. Han kan hjälpa barn från förskoleåldern upp till andra året på gymnasiet med deras matteuppgifter, och hans kunskaper är baserade på de böcker eleverna själva använder. Albert har blivit en stor succé hos eleverna eftersom han alltid finns där för dem på deras villkor när de behöver hjälp, stöd eller extra utmaningar. Dessutom känns det digitala formatet både mer naturligt och roligare för dagens elever som har växt upp med teknikens alla möjligheter. Även föräldrarna uppskattar tjänsten eftersom de ofta är stressade över att inte hinna eller har tillräckligt med kunskaper för att kunna hjälpa sina barn med deras matteuppgifter.

Även om Albert hjälper många elever att lyckas bättre med matematiken säger utvecklarna själva att tjänsten ska ses som ett komplement i studierna och att den inte kan ersätta en riktig mattelärare. Men tänk om det gick att kombinera det bästa av två världar, en erfaren och utbildad mattelärare av kött och blod, som lär ut via digitala kanaler med all den flexibilitet och de möjligheter som de erbjuder? Det finns faktiskt, via studier på distans.

Studier på distans – AI + reel intelligens via digitala kanaler

Distansstudier blir allt mer populära bland dem som läser vidare efter gymnasiet och det finns en orsak; genom att plugga på distans kan man själv välja var, när och hur man läser. Det går att kombinera studierna med jobb, barn, resor och livet i övrigt. Det bästa är att man fortfarande har tillgång till en riktig lärare. När du läser på distans har du fortfarande en erfaren personlig lärare som finns där för att hjälpa dig med dina uppgifter, svara på dina frågor och på andra sätt ge dig det stöd du behöver för att lyckas med dina studier. Du har kontakt med din lärare via telefon, mejl eller Skype. Oslagbar traditionell intelligens serverad på dina villkor via teknikens alla möjligheter.

Därför är matte så viktigt

Det är många som frustrerat har fnyst över matteboken och undrat vad som är poängen med att kunna matte, det finns ju miniräknare och appar som kan sköta sådant. Visst kan det vara svårt att hitta motivationen att lära sig någonting som numer kan lösas med en knapptryckning, men det finns gott om skäl till varför matematik är en så viktigt kunskap att ha med sig.

• Matematik är ett slags grundverktyg som inte bara går att använda inom flera olika områden, utan även många gånger är en nödvändighet för att kunna utföra arbete, forskning och utbildning inom bland annat ekonomi, fysik, biologi och inte minst programmering och data. Matte är ett måste även när man ska handla med aktier, bygga hus, göra väderprognoser, skapa specialeffekter på film och mycket annat.

• Alla som någonsin har haft för mycket månad kvar i slutet av pengarna här lärt sig den hårda vägen att vardagen behöver en budget för att fungera och inte sluta i stress och oro. Med mattekunskaper har man inga problem att göra en balansräkning över sina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder m.m. Med en bra budget slipper man inte bara otrevliga överraskningar, det går dessutom att planera för en bättre framtid.

• Mattekunskaper hjälper det allmänna lärandet. Studier visar att det finns en koppling mellan bra betyg i matte och bra resultat i läsförståelse (den omvända kopplingen har dock inte kunnat påvisas).

• Matematik hjälper oss att tänka abstrakt och kritiskt samt att bli analytiska och därmed bli bättre på problemlösning.

• Matte finns överallt omkring oss; i naturen, i tekniken vi använder, i våra inköp, i våra resor etc. Att förstå matte är att förstå världen.

Inte minst behövs kunskaper i matte för att kunna studera vidare efter gymnasiet. För att kunna söka till högskola och universitet behövs som minst grundläggande behörighet. Matematikkravet där är att ha minst betyget godkänt i Matematik 1a, 1b eller 1c (Matematik 1). Många högre utbildningar har dessutom särskild behörighet där man behöver ha godkända betyg i Matematik 2-4 (beroende på utbildning). Det är inte bara de som vill plugga till mattelärare som behöver ha högre kunskaper i ämnet, även utbildningarna till bland annat apotekare, biolog, djurskötare, kriminolog, läkare, socionom m.m. kräver djupa mattekunskaper.

På NTI-skolan kan du läsa matematik 1-5 på distans med hjälp av våra personliga och digitala mattelärare. Lär dig matte och bli det du drömmer om.

Inga kommentarer

Posta en kommentar