Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Testa det digitala elevrummet

NTI-skolan använder Omniway, en lärplattform som skapats av programmerare i nära samarbete med pedagoger, elever och administrativ personal. Lärplattformen utvecklas hela tiden utifrån de behov och önskningar som finns, och det gör att plattformen hela tiden ändrar utseende.

Nedan ser du en bild på elevplattformen som den såg ut 2018. Idag har vi utvecklat Omniway 3.0, så utseendet har ändrats något.

Omniway är i dag integrerad med gamification i vissa kurser och även uppdaterad i enlighet med EU:s tillgänglighetsdirektiv som trädde i kraft 2019.

 

Följ med på en guidad tur i det digitala elevrummet

Varje elev som läser en kurs på NTI-skolan har ett eget elevrum. Genom knappen nedan kan du besöka ett!

I elevrummet hittar våra studerande veckans läshänvisningar, sina närvarouppgifter och aktuell information. Det är också här de studerande hittar meddelanden från sina lärare och kan ta kontakt med sina lärare. Har du glömt en uppgift blir du snabbt påmind!

 

Elevrum, demo