Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hur kan skönlitteraturen lära oss något om hur människor under andra tider levde, tänkte och upplevde livet? Hur har skönlitteraturen och samhället påverkat varandra? I kursen Svenska 2 får du möjlighet att fördjupa dig i skönlitteraturen och dess historia. Genom tematiska jämförelser och analyser av såväl klassiska romaner som TV-serier och TV-spel skapar du dig en vidare förståelse för ämnet. Du får också möjlighet att reflektera kring det svenska språkets uppbyggnad, utveckling och status, samt utveckla din förmåga
att muntligt och skriftligt förmedla tankar och åsikter.

Inga kommentarer

Posta en kommentar