Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Charlotte, lärare på NTI-skolan

Att läraren och eleven aldrig träffas fysiskt i ett klassrum kan vara en utmaning när man undervisar eller läser en distanskurs. Efter nio år som distanslärare vet jag dock att man som lärare och elev kan få en mycket god relation. Jag finns tillgänglig på telefon och chatt kontorstid alla vardagar, så eleverna kan enkelt nå mig. Att ringa eller skriva till mig, tycker jag ska vara lika enkelt som att räcka upp handen i ett klassrum. Jag kan sedan i lugn och ro kommunicera med en elev i taget.

Min roll är till stor del att vägleda, entusiasmera och stötta mina elever, så att de klarar kurserna och når sina mål. Det är viktigt att eleverna känner sig trygga, både med vad de ska göra under kursen, men även i kontakten med mig. Drivkraften för mig är att känna att jag kan bidra med att stärka en elevs tro på sig själv och sin förmåga att kommunicera i skrift och tal, kanske väcka ett nytt intresse för ämnet och inte minst hjälpa eleven att komma vidare på sin väg mot nya mål.

Som vuxenstuderande är det inte ovanligt att man både har arbete och familj vid sidan av studierna och det kan ibland vara ett pusslande att få ihop vardagen. Självklart måste man som elev vara beredd att avsätta tid och kraft till sina studier, men det kan också inträffa saker som man inte hade kunnat förutse. Uppstår det hinder på vägen är det dock viktigt att inte ge upp, utan att istället höra av sig till mig. Mycket går att lösa och som lärare tycker jag det är viktigt att vara flexibel och lyhörd.

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok