Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kategori: Nyheter

Här finner du nyheter om NTI-skolan och vår verksamhet

NTI-skolan är ISO certifierade inom kvalitet och miljö. ISO-certifieringen ger oss ett kvitto på att vår kvalitet och miljöarbete håller hög klass.

Under september månad lanserar NTI-skolan ett pilottest tillsammans med spelifieringsföretaget Insert Coin och Chalmers för att utvärdera och analysera vinsterna av en spelifierad plattform, om det kan leda till ökad motivation bland eleverna. 

– ”NTI-skolan har som ambition att ligga långt fram inom digitaliseringen och vi vill nu ytterligare förbättra kvalitén genom att arbeta med förbättrad genomströmning. Gamification har givit goda resultat inom många områden i samhället och vi hoppas nu även kunna hitta rätt sätt att använda metoderna inom undervisning.”, Peter Wilcke, verksamhetschef NTI-skolan

Nu kan du läsa NTI-skolans kurskatalog 2019 direkt på webben Välkommen att bläddra i förhandsvisningen av katalog 2019, den är….