Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kategori: Nyheter

Här finner du nyheter om NTI-skolan och vår verksamhet

NTI-skolan är ISO certifierade inom kvalitet och miljö. ISO-certifieringen ger oss ett kvitto på att vår kvalitet och miljöarbete håller hög klass.