Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kategori: Möt NTI-skolans personal

Linn har sedan några veckor tillbaka tagit över ansvaret som Tf. administrativ chef för vår administration, betygsadministration, provadministration och studie-….