Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hur gick det för våra elever efter avslutade studier? Många elever på NTI-skolan har gått fler än en kurs hos….