Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

FÖRBÄTTRA STUDENTEKONOMIN GENOM ATT SÖKA ETT STIPENDIUM. Känner du till att det finns olika stipendier att söka för dig som….

Vad är formativ bedömning? Carina Clarvind, en av NTI-skolans förstelärare, berättar om vad formativ bedömning innebär och hur NTI-skolan arbetar….

Den internationella modersmålsdagen infaller den 21 februari varje år för att förespråka kulturell och språklig mångfald, och främja flerspråkighet.  FN….