Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Jobbar du men vill börja plugga ett tag?

För att få tjänstledigt för studier bör du ha varit anställd hos din arbetsgivare under de senaste sex månaderna, eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren. Studierna behöver inte ha med arbetsområdet att göra. Men du måste blivit antagen till en utbildning och inte bedriva så kallade självstudier.

Hur går det till?

Din arbetsgivare måste få en ledighetsansökan från dig. Skicka in en sådan så snart du bestämt dig för att du vill studera. Att vänta med att skicka in en ansökan tills du blivit antagen till en utbildning är inte en bra idé. Eftersom arbetsgivaren har rätt enligt lagen att skjuta upp ledigheten för studier i upp till sex månader. Du bör alltså ge arbetsgivaren god tid på sig att förbereda ledigheten, så att du slipper skjuta på studierna.

Är du tjänstledig för studier på deltid så ska din arbetsgivare bli meddelad om vilka dagar du behöver vara ledig. Studieledighetslagen ger dig rätt till ledighet för deltidsstudier, men inte för arbetstagaren att göra någon särskild tidsfördelning. Du är alltså arbetsskyldig när du inte bedriver dina deltidsstudier.

Ska du avbryta dina studier (och därmet studieledigheten) måste du meddela din arbetsgivare 14 dagar i förväg. Och har du varit ledig i mer än ett år måste du i stället meddela en hel månad i förväg. Varar ledigheten bara en vecka så kan du fortsätta ditt arbete direkt. När du kommer tillbaka har du rätt till samma anställningsvillkor och arbetsuppgifter som innan du tog tjänstledigt. 

Är du tjänstledig från din arbetsgivare så har du normalt inte rätt till att få arbeta på lovdagar, men har du och arbetsgivaren gjort en överenskommelse så går detta bra. 

Tjänstledighet för att starta eget företag går också bra, men detta förutsätter att verksamheten inte konkurrerar med arbetsgivaren, samt att den faktiskt är din egen. Tjänstledigheten måste vara på heltid, och den kan vara i max sex månader. Observera att om ledigheten har med näringsverksamhet att göra så måste du meddela arbetsgivaren tre månader i förväg!

Arbetsgivaren får inte neka dig ledighet för studier eftersom du har rätt till sådan tjänstledighet enligt lag.  Och om hen ändå säger nej bör du ta upp det med ditt fack. Detta blir en förhandlingsfråga mellan dessa parter.

För att sammanfatta; du har rätt till tjänstledighet för studier, men du måste förhålla dig till reglerna du hittar i texten. Om du vill läsa mer om reglerna kan du besöka denna sida, till exempel. NTI-skolans kurser går att läsa på både heltid och deltid. Att de även är på distans kan ju vara en fördel vid deltidsstudier, då du inte behöver lägga någon extra tid på att ta dig till och från en skola.

Klicka här för att hitta den distansutbildning som passar dig!

Inga kommentarer

Posta en kommentar