Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Till skillnad från många andra skolformer startar kurser på komvux över hela året och är således inte terminsbundna. På NTI-skolan startar det nya kurser varje måndag men elevernas frihet att själva välja studietakt, och även under pågående studier justera sin studietakt, medför att det är stor variation i antalet studerande elever vid en given tidpunkt.

Ökade elevvolymer

Även innan Covid-19 gjorde sitt intåg i Sverige prognostiserade NTI-skolan att drömgränsen på 10 000 heltidsstuderande elever samtidigt inte var långt borta, och man kan nu alltså konstatera att den är nådd, och det med råge.

NTI-skolans utbildningschef Helena Bäckström berättar:

– Jag är oerhört glad över att vi är en skola som har kunnat ta emot alla dessa elever. Både elever som hade planerat för studier i vår och elever som kanske inte hade planerat att studera, men som på grund av Coronas konsekvenser behövt studera i vår. Liksom för andra skolor har det funnits vissa utmaningar att hantera under våren, men tillsammans har vi lyckats.

Nytt rekord

Under vecka 21 uppmättes ett nytt rekord på över 10 000 heltidsstuderande elever i systemet, mer än någonsin tidigare. Hur har ni som verksamhet hanterat detta?

Helena Bäckström igen:

– Alla i verksamheten har bidragit till att Sveriges medborgare trots pandemin har kunnat få en ny chans i livet genom att studera. Både lärare, rektorer och annan pedagogisk personal har alla fokuserat på att bidra till elevernas bästa, och det med stöd från en exceptionellt kompetent och effektiv administration.

 


 

I över 50 år har NTI-skolan levererat kvalitativ distansutbildning. Till en början bedrevs distansundervisningen genom brevkorrespondens mellan elev och lärare, för att sedan i och med digitaliseringen av samhället övergå till att ske via digitala verktyg och kanaler. NTI-skolan har alltid strävat efter att ligga i framkant i den digitala utvecklingen och är idag en av Sveriges största aktörer inom just distansutbildning. Under 2019 valde över 33 000 elever att läsa en eller flera kurser på NTI-skolan.

Är du intresserad av att studera på NTI-skolan? Sök upp din hemkommun och den kurs du är intresserad av på denna sida, och ansök sedan genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Genom en digitaliserad skola gör NTI-skolan individanpassad utbildning tillgänglig för alla.

1Comment
  • Fd medarbetare
    Posted at 09:30h, 25 augusti Svara

    Grattis Grattis Grattis! Världens bästa distansskola <3

Posta en kommentar