Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

NTI-skolan har blivit auktoriserad medlem i Utbildningsföretagen (Almega)

För ett tag sedan blev NTI-skolan certifierade inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14 001. Nu kan vi meddela den glädjande nyheten att vi även har blivit godkända medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Högt ställda krav på kvalitet

För några veckor sedan ansökte vi om att få bli auktoriserad medlem i branschorganisationen Utbildningsföretagen. NTI-skolan har nu befunnits uppfylla de högt ställa krav som de ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation. Utbildningsföretagens styrelse godkände formellt auktorisationen den 4 november efter rekommendation från Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd.

Vill höja kvaliteten i branschen

Utbildningsföretagen auktoriserar utbildningsföretag för att höja kvaliteten i branschen. Genom auktorisationen vill de att kunderna kunna vara säkra på att företagen som de anlitar håller god kvalitet, att man har rutiner för kvalitetssäkring och rutiner för åtgärder i de fall klagomål ändå uppstår.

 ”Det är en kvalitetsstämpel och en garanti för våra elever att vi erbjuder en utbildning med hög kvalitet” menar Anna Mattsson, anbudschef på NTI-skolan.

Logga: Auktoriserat utbildningsföretag

 

Inga kommentarer

Posta en kommentar

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok