Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Där allt hade sin början

 

Industrisamhällets framväxt nådde sin höjdpunkt under 1960-talets Sverige, och kraven på kompetens ökade samtidigt som det var brist på arbetskraft. Att utbilda sig för särskilda yrken var en begränsad möjlighet, och kravet på ett förändrat utbildningssystem ställdes av behovet av en mer flexibel, större, och bättre utbildad arbetskraft.

 

Stockholms stad startade kommunal vuxenutbildning för romer 1966, dels för att förbättra deras situation på utbildningsområdet, men också för att låta den fungera som testverksamhet.

 

1968 infördes avgiftsfri vuxenutbildning med kommunerna som huvudmän. Vår kommunala vuxenutbildning är världsunik och ger elever som är nyanlända eller har grundskolebrister en andra chans att kunna komma in på arbetsmarknaden. NTI-skolan startades av Mikael Elias samma år.

 

De följande åren

 

På 70-talet infördes en särskild utbildning för lärare inom vuxenutbildningen, och komvux etablerade sig mer och mer som en egen skolform. Under NTIs första 25 år finansierade privatpersoner sina egna studier, och inriktningen var främst tekniska utbildningar.

 

Gymnasieskolans yrkesprogram har under hela komvux historia speglats som motsvarande yrkesutbildningar, och även varierat i takt med arbetsmarknadens utveckling. Verksamhetsteknik var populärt på 70-talet, medan vårdutbildningarna har blivit allt fler sedan 90-talet. 1993 var året som NTI-skolan för första gången började erbjuda vuxenutbildning på gymnasienivå. Vid början av 2000-talet introducerades allmänna- och kärnämnen både i klassrum och på distans.

 

Komvux idag

 

Idag går 45 000 elever vuxenutbildning inom Stockholms stad, och i en värld som snabbt förändras är utbudet anpassat för att möta såväl individens som arbetsmarknadens behov.

 

I dagsläget kräver arbetsmarknadsetablering i princip alltid en fullständig gymnasieutbildning i takt med att utbudet av jobb utan krav på utbildning minskar och marknaden blir mer kunskapsdriven. Komvux kan vara en bra möjlighet om en elev saknar gymnasieutbildning och vill ta examen från gymnasiet. Det görs möjligt genom studieformer som anpassats efter individens önskemål och förutsättningar.

 

NTI-skolans fortsatta mål är att vara det självklara valet för livslångt lärande i en digitaliserad värld, och att med kvalitet, kompetens och personlig kontakt hjälpa människor till nästa steg i livet.

1Comment
  • Ulla-Britt Karlsson
    Posted at 08:36h, 18 april Svara

    Vi föredrar NTI-skolan framför andra aktörer eftersom det märks att skolan har hög kvalitet och snabb återkoppling på frågor.

Posta en kommentar

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok