Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Anders, lärare på NTI-skolan

Vad är roligast med ditt jobb?
– För det första att man får komma ikontakt med och lära känna så många olika människor med olika bakgrunder och historier att berätta. För det andra är både elevkontakten och kontakten med kollegorna väldigt givande. Här kan vi dels prata om den vanliga sociala biten på ett stort kontor, och dels ur professionell synpunkt; vi har en skola där varje lärare hela tiden har möjlighet att reflektera och diskutera med andra lärare kring undervisning och bedömning. Det är en stor fördel med vår arbetsplats!

Hur kan man studera dina ämnen på distans?
– På det sätt man själv vill. Det är väl den stora fördelen med distansstudier? Jag försöker arbeta fram kurser som gör det möjligt för eleverna att få mycket inflytande och möjligheter att styra studierna själv. Men för att man ska nå sina mål krävs alltid en stor dos disciplin. Så länge man har det kan man utföra studierna från en parkbänk i Tokyo lika väl som från sin egen soffa.

Vad är den största utmaningen som distanslärare tycker du?
– I alla kurser så finns det vissa kognitiva ”trösklar” att ta sig över för eleverna.Vissa tar sig över själva, men andra behöver någon form av vägledning. På”lärarspråk” kallar man det för ”det didaktiskamötet” mellan lärare och elev. I ett klassrum är detta möte på många sätt lättare, eftersom man har möjlighet att nå eleven med alla våra sinnen. Men på distans är vi av naturliga skäl begränsade. En av de viktigaste bitarna i min roll ser jag som att identifiera vilken ”tröskel” elever står vid, och finna en metod att hjälpa eleven att kunskapsmässigt förflytta sig vidare. Att göra detta på distans är en stor utmaning, men det finns mängder med möjligheter som man måste utforska. Tekniken möjliggör väldigt mycket, och det är något man måste försöka utnyttja.

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok